12 episodes

Helt sikkert er en podkast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for hva du bør tenke på rundt sikkerhet.

Helt sikkert Cyberon Security og Shaw Media

  • Tech News

Helt sikkert er en podkast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for hva du bør tenke på rundt sikkerhet.

  #12. Train as you fight – HackOn spesial

  #12. Train as you fight – HackOn spesial

  Hvor lenge er det siden du trente på en realistisk sikkerhetshendelse? Vet du om prosedyrene dine fungerer og er de oppdaterte? Hva med backupen – er det lenge siden den ble testet? Å kjøre realistiske scenarie-baserte øvelser er trolig noe av det beste du kan gjøre for å ivareta sikkerheten i din virksomhet.
  Ny episode hver torsdag!
  Du finner oss også på Facebook.
  Helt sikkert lages av Cyberon Security og produseres av Shaw Media.

  • 29 min
  #11. Er passord egentlig til å stole på?

  #11. Er passord egentlig til å stole på?

  Datainnbrudd gjør at milliarder av passord er på avveie. Algoritmer kan regne seg fram til passord og selv et komplekst passord hjelper lite om du skriver det ned på en usikret måte. Vi ser nærmere på hvordan passord kommer på avveie og hvordan bedrifter og enkeltpersoner bør sikre seg.
  Ny episode hver torsdag.
  Du finner oss også på Facebook.
  Helt sikkert lages av Cyberon Security og produseres av Shaw Media.

  • 36 min
  #10. Det mørke nettet - ikke bare for kriminelle

  #10. Det mørke nettet - ikke bare for kriminelle

  Du har sikkert hørt om det mørke nettet, men hva er det egentlig? Ofte omtales det i forbindelse med kriminelle aktiviteter, men det mørke nettet er benyttes for tjenester vi bruker både privat og i jobb. Sikker og anonym kommunikasjon er viktig, og kanskje spesielt i stater der internettet sensureres kraftig. Men det er ikke 100% anonymt og ikke nødvendigvis helt sikkert.
  Du finner oss også på Facebook.
  Helt sikkert lages av Cyberon Security og produseres av Shaw Media.

  • 31 min
  #9. IT-sikkerhetstrender - hva kommer i 2020?

  #9. IT-sikkerhetstrender - hva kommer i 2020?

  Deepfake gjør at du ikke kan stole på det du ser eller hører. Flere dataangrep målrettes mot små og mellomstore bedrifter. Cyberkriminelle blir proffere med økende bruk av kunstig intelligens og maskinlæring. Angrepene blir mer sofistikerte og mye vanskeligere å oppdage.
  Du finner oss også på Facebook.
  Helt sikkert lages av Cyberon Security og produseres av Shaw Media.

  • 58 min
  #8. Cyberforsikring – forsikring mot datakriminalitet

  #8. Cyberforsikring – forsikring mot datakriminalitet

  Stadig flere virksomheter utsettes for datakriminalitet. Konsekvensene av dataangrep eller andre former for datakriminalitet, kan være svært alvorlige for de som rammes. Det kan medføre driftsstans, tap av omsetning, omdømmetap, data på avveie eller i mange tilfeller tap av data. Det er ofte betydelige kostnader knyttet til gjenoppretting av normal drift. Mange forsikringsselskaper tilbyr nå hjelp og dekker kostnader som følger av angrepet. Vi ser nærmere på hva en cyberforsikring er, hva din virksomhet bør gjøre og hvilke spørsmål du bør stille om du skal tegne en slik forsikring. 
  Du finner oss også på Facebook.
  Helt sikkert lages av Cyberon Security og produseres av Shaw Media.

  • 15 min
  #7. Gir du ukjente tilgang til filene dine?

  #7. Gir du ukjente tilgang til filene dine?

  Stater utvikler apper for å overvåke deg og har du egentlig kontroll på hva du gir appene dine tilgang til? Mobiltelefoner, applikasjoner og mangelfull oppdatering utgjør vesentlige sårbarheter. Det kommer stadig ny ransomware. Hvilke grep bør du ta i et stadig mer komplekst trusselbilde.  
  Tema for dagens podcast er:  
  ToTok er utviklet for å overvåke brukerne  Bytt ut Windows 7 nå!  Ikke betal - sørg for god backup  Skimming av kredittkort - når skjer det på nettDu finner oss også på Facebook.
  Helt sikkert lages av Cyberon Security og produseres av Shaw Media.

  • 53 min

Top Podcasts In Tech News