1 episódio

Predavanje koje će otvoriti oči mnogim ljudima koji su dospjeli do tog stepena da više ne razlikuju ono što je Allah strogo naredio i ono što se smatra običajem jednog naroda. Stvar je gora onda kada ibadet bude smatran adetom ili običajem.

Ibadet ili adet Islam House

    • Religião e espiritualidade

Predavanje koje će otvoriti oči mnogim ljudima koji su dospjeli do tog stepena da više ne razlikuju ono što je Allah strogo naredio i ono što se smatra običajem jednog naroda. Stvar je gora onda kada ibadet bude smatran adetom ili običajem.

Top podcasts em Religião e espiritualidade

Mais de Islam House