34 episódios

Radio Panchajanya 90.8 FM

Radio Panchajanya 90.8 FM Radio Panchajanya 90.8 FM Puttur

  • Artes

Radio Panchajanya 90.8 FM

  ಸಂವಾದ: ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಶರೀರಕ್ರಿಯೆ ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದ

  ಸಂವಾದ: ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಶರೀರಕ್ರಿಯೆ ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದ

  ಸಂವಾದ: ಜಾನುವಾರುಗಳ ಪೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ಶರೀರಕ್ರಿಯೆ 
  ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಾ. ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದ

  • 55 min
  ಮಾತುಕತೆ: ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫೆ. ೮ರಂದು ನಡೆಯುವ ನ್ಯಾಯಾಧಾರ ತರಬೇತಿ `ದೀಕ್ಷಾ' ಮಾಹಿತಿ ಕ

  ಮಾತುಕತೆ: ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫೆ. ೮ರಂದು ನಡೆಯುವ ನ್ಯಾಯಾಧಾರ ತರಬೇತಿ `ದೀಕ್ಷಾ' ಮಾಹಿತಿ ಕ

  ಮಾತುಕತೆ: ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫೆ. ೮ರಂದು ನಡೆಯುವ ನ್ಯಾಯಾಧಾರ ತರಬೇತಿ `ದೀಕ್ಷಾ' ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಡಾ. ಬಿ.ಕೆ. ರವೀಂದ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ
  - ಸಂದರ್ಶನ: ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ

  • 13 min
  ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಪಿ. ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ಸಂದರ್ಶನ: ಸಂಗೀತಾ

  ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಪಿ. ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ಸಂದರ್ಶನ: ಸಂಗೀತಾ

  ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ
  ಪಿ. ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ
  ಸಂದರ್ಶನ: ಸಂಗೀತಾ

  • 52 min
  ಕೃಷಿಲೋಕ - ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಉಳಿಸುವ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳು: ರಾಜೇಶ್ ಎ.ಕೆ. ಸಂದರ್ಶನ: ನಾ. ಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆ

  ಕೃಷಿಲೋಕ - ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಉಳಿಸುವ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳು: ರಾಜೇಶ್ ಎ.ಕೆ. ಸಂದರ್ಶನ: ನಾ. ಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆ

  ಕೃಷಿಲೋಕ
  - ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಉಳಿಸುವ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳು: ರಾಜೇಶ್ ಎ.ಕೆ. 
  ಸಂದರ್ಶನ: ನಾ. ಕಾರಂತ ಪೆರಾಜೆ

  • 21 min
  ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಯಜ್ಞ ನಾರಾಯಣ ಕಮ್ಮಾಜೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ

  ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಯಜ್ಞ ನಾರಾಯಣ ಕಮ್ಮಾಜೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ

  ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಯಜ್ಞ ನಾರಾಯಣ ಕಮ್ಮಾಜೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ

  • 15 min
  ನಮ್ಮ ಮಹಾಪುರುಷರು ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಡಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸ

  ನಮ್ಮ ಮಹಾಪುರುಷರು ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಡಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸ

  ನಮ್ಮ ಮಹಾಪುರುಷರು ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಡಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಗಾರಡ್ಕ ಅವರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ( ಭಾಗ-2)

  • 25 min

Top podcasts em Artes