1 episódio

Tafseer Chương Al-Faatihah: Bài thuyết giảng phân tích ngắn gọn chương Kinh số 01 Al-Faatihah và một số bài học quí báo.

Tafseer Chương Al-Faatihah Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

    • Religião e espiritualidade

Tafseer Chương Al-Faatihah: Bài thuyết giảng phân tích ngắn gọn chương Kinh số 01 Al-Faatihah và một số bài học quí báo.

Top podcasts em Religião e espiritualidade