1 episódio

Menyebutkan tentang wajibnya takut terhadap dosa syirik, karena ia merupakan dosa yang paling besar dikarenakan ia menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah swt., dan pelakunya jika tidak sempat bertaubat sebelum meninggal maka ia akan kekal di neraka, diantara sebab-sebab terjerumusnya seseorang kedalam kesyirikan adalah.

Takut Terhadap Kesyirikan Islam House

    • Religião e espiritualidade

Menyebutkan tentang wajibnya takut terhadap dosa syirik, karena ia merupakan dosa yang paling besar dikarenakan ia menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah swt., dan pelakunya jika tidak sempat bertaubat sebelum meninggal maka ia akan kekal di neraka, diantara sebab-sebab terjerumusnya seseorang kedalam kesyirikan adalah.

Top podcasts em Religião e espiritualidade

Mais de Islam House