12 episódios

U ovom predavanju daija nas podstiče na obaveznost slijeđenja i rada po sunnetu te da je sunnet pravi tumač Kur’ana.

Važnost slijeđenja sunneta Islam House

    • Religião e espiritualidade

U ovom predavanju daija nas podstiče na obaveznost slijeđenja i rada po sunnetu te da je sunnet pravi tumač Kur’ana.

Top podcasts em Religião e espiritualidade

Mais de Islam House