29 min

"הנפקתם תעודת פטירה כדי שאשתוק? זה לא יקרה‪"‬ הכותרת

    • Daily News

סדרת פרקים מיוחדת של הכותרת עם משפחות החטופים והפעם שחר לוי בנו של איתן לוי שגופתו מוחזקת בעזה.

ב-7 באוקטובר ב-7:30 שוחח שחר לוי עם אביו ושמע את המחבלים משתלטים עליו ליד מפלסים. במשך שבועות הוא נחשב נעדר, עד שהתברר שנחטף ובהמשך נקבע שנרצח. "אני יודע מה קרה אבל לא יודע איך, וזה מטריף", הוא מספר. "ישבנו על הטלגרם וראינו זוועות של אנשים אחרים". כעת מבקש תמיכה, ויש לו מסר למדינה

מגישה: הגר כוכבי

סאונד ועריכה: עדן דוידוב
Support the show: https://www.ynet.co.il/radio
See omnystudio.com/listener for privacy information.

סדרת פרקים מיוחדת של הכותרת עם משפחות החטופים והפעם שחר לוי בנו של איתן לוי שגופתו מוחזקת בעזה.

ב-7 באוקטובר ב-7:30 שוחח שחר לוי עם אביו ושמע את המחבלים משתלטים עליו ליד מפלסים. במשך שבועות הוא נחשב נעדר, עד שהתברר שנחטף ובהמשך נקבע שנרצח. "אני יודע מה קרה אבל לא יודע איך, וזה מטריף", הוא מספר. "ישבנו על הטלגרם וראינו זוועות של אנשים אחרים". כעת מבקש תמיכה, ויש לו מסר למדינה

מגישה: הגר כוכבי

סאונד ועריכה: עדן דוידוב
Support the show: https://www.ynet.co.il/radio
See omnystudio.com/listener for privacy information.

29 min