1 hr 3 min

اپیزود بیستم | بهناز علی‌پور گسکر‪ی‬ Radio Nebeshteh | رادیو نبشته

    • Books

در قسمت بیستم رادیو نبشته گوش می کنید به :

.

مصاحبه ی آرش دبستانی و بهناز علی‌پور گسکری

.

مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار و زندگی بهناز علی‌پور گسکری

.

داستان “سایه های باد” از ژوان ناهید در بخش قلم نو

.

تنظیم کننده صدا: صنم اوشلی

در قسمت بیستم رادیو نبشته گوش می کنید به :

.

مصاحبه ی آرش دبستانی و بهناز علی‌پور گسکری

.

مصاحبه ی آرش دبستانی و کیهان خانجانی درباره ی آثار و زندگی بهناز علی‌پور گسکری

.

داستان “سایه های باد” از ژوان ناهید در بخش قلم نو

.

تنظیم کننده صدا: صنم اوشلی

1 hr 3 min

Top Podcasts In Books