7 episodes

در روزی روزگاری سینما با توجه به موضوع هر قسمت گشت و گذاری در دنیای سینما می‌زنیم.

روزی روزگاری سینما podcast cinema

  • Film History

در روزی روزگاری سینما با توجه به موضوع هر قسمت گشت و گذاری در دنیای سینما می‌زنیم.

  روزی روزگاری سینما | اپیزود هفتم - رنج‌ها را در آغوش بکش

  روزی روزگاری سینما | اپیزود هفتم - رنج‌ها را در آغوش بکش

  در این قسمت از پادکست روزی روزگاری سینما از احساس گناه صحبت می‌کنیم، از احساس رنجی که بابت یک اشتباه عمدی یا سهوی دچارش می‌شیم.
  محمدتقی احمدزاده به عنوان مهمان در این اپیزود کنار ما بود.

  • 36 min
  روزی روزگاری سینما| اپیزود ششم - من شیطان را دیدم

  روزی روزگاری سینما| اپیزود ششم - من شیطان را دیدم

  شخصیت‌های داستان باید سقوط کنند تا صعودشون معنا داشته باشه. اما سقوط‌هایی هم هستند که بعد از اونها هیچ ایستادن و دوباره شروع کردنی درکار نیست. در این قسمت از این سقوط‌ها گفتیم.

  • 48 min
  روزی روزگاری سینما| اپیزود پنجم - قدم زدن روی آب

  روزی روزگاری سینما| اپیزود پنجم - قدم زدن روی آب

  در این اپیزود سراغ فیلم‌هایی رفتیم که موسیقی در اون‌ها نقش مکمل دارن. فیلم‌هایی که موسیقی‌هاشون هم برای ما مهم شدن، هم برای کاراکترها. این قسمت در مورد موسیقیه، و تاثیری که روی روند داستان می‌ذاره. این قسمت رو به موریکونه بزرگ و طرفدارانش تقدیم می‌کنیم.

  • 1 hr 12 min
  روزی روزگاری سینما| اپیزود چهارم - جنون مثل جاذبه‌است

  روزی روزگاری سینما| اپیزود چهارم - جنون مثل جاذبه‌است

  در این اپیزود سراغ شرورهای سینما رفتیم.

  • 58 min
  روزی روزگاری سینما| اپیزود سوم - سینما و سفر

  روزی روزگاری سینما| اپیزود سوم - سینما و سفر

  سینما یک سفر چند ساعته به دنیای شخصیت‌های اون فیلمه. در این قسمت سراغ فیلم‌هایی رفتیم که در اون سفر محور اصلی قصه‌است.

  • 30 min
  روزی روزگاری سینما | اپیزود دوم - کودکان در سینما

  روزی روزگاری سینما | اپیزود دوم - کودکان در سینما

  در این قسمت سراغ بچه‌های خاص سینما رفتیم. بچه‌هایی که یا خودشون خاص بودن، یا حضورشون شرایط رو خاص کرده

  • 42 min

Top Podcasts In Film History