42 min

معمای قیمت ارزان بلیت ورزشگاه‌ها و پیوندش با فضای مجاز‪ی‬ پادکست راهبر

    • Careers

چندوقت پیش مقاله‌ای درباره‌ی چرایی و استراتژی پایین بودن قیمت بلیت مسابقه‌های ورزشی آمریکا، با وجود افزایش قیمت‌ها و تورم، نظر من ر به خودش جلب کرد و پس از خوندنش نشانه‌های همچین استراتژی ر در فضای مجازی هم پیدا کردم!

 * راهبر در توییتر

* راهبر در اینستاگرام

* وب‌سایت پادکست راهبر

* یوتیوب راهبر* برای پشتیبانی از پادکست راهبر، اینجا کلیک کنید.

چندوقت پیش مقاله‌ای درباره‌ی چرایی و استراتژی پایین بودن قیمت بلیت مسابقه‌های ورزشی آمریکا، با وجود افزایش قیمت‌ها و تورم، نظر من ر به خودش جلب کرد و پس از خوندنش نشانه‌های همچین استراتژی ر در فضای مجازی هم پیدا کردم!

 * راهبر در توییتر

* راهبر در اینستاگرام

* وب‌سایت پادکست راهبر

* یوتیوب راهبر* برای پشتیبانی از پادکست راهبر، اینجا کلیک کنید.

42 min