17 episodes

دکتر کریم افشار با استفاده از متون تاریخی معتبر به تاریخ ایران را به طور اجمالی و با نگاهی تازه بیان می‌کنند

نگاهی به تاریخ ایرا‪ن‬ دکتر کریم افشار

  • Society & Culture

دکتر کریم افشار با استفاده از متون تاریخی معتبر به تاریخ ایران را به طور اجمالی و با نگاهی تازه بیان می‌کنند

  افشاریه - بخش ششم، شهادت نادرشاه و جانشینان او

  افشاریه - بخش ششم، شهادت نادرشاه و جانشینان او

  شهادت نادرشاه و جانشینان او

  • 30 min
  افشاریه - بخش پنجم، فتح هندوستان

  افشاریه - بخش پنجم، فتح هندوستان

  فتح هندوستان

  • 30 min
  افشاریه - بخش چهارم، تاجگذاری نادرشاه کبیر

  افشاریه - بخش چهارم، تاجگذاری نادرشاه کبیر

  تاجگذاری نادرشاه کبیر

  • 30 min
  افشاریه - بخش سوم، خلع شاه طهماسب از سلطنت توسط نادر

  افشاریه - بخش سوم، خلع شاه طهماسب از سلطنت توسط نادر

  خلع شاه طهماسب از سلطنت توسط نادر

  • 30 min
  افشاریه - بخش دوم، هجوم عثمانی به ایران و دفع کامل آنان

  افشاریه - بخش دوم، هجوم عثمانی به ایران و دفع کامل آنان

  هجوم عثمانی به ایران و دفع کامل آنان

  • 30 min
  افشاریه - بخش اول، ظهور نادر و پیروزی او بر افاغنه

  افشاریه - بخش اول، ظهور نادر و پیروزی او بر افاغنه

  ظهور نادر و پیروزی او بر افاغنه

  • 30 min

Top Podcasts In Society & Culture