2 episodes

بیاید بشینید براتون قصه بگم...

هزار و یک شب با سالار M. Salar Tahrirchi

  • Books

بیاید بشینید براتون قصه بگم...

  دوم | حکایت دهقانی و خرش

  دوم | حکایت دهقانی و خرش

  یواش یواش میریم که مقدمه چینی ها رو جمع کنیم و حکایت های شهرزاد رو پای تخت سلطان بشنویم

  • 8 min
  اول | حکایت شهرباز و شاه زمان

  اول | حکایت شهرباز و شاه زمان

  امشب شب اول است... آی خونه دار و بچه دار!

  تشریف بیاورید بنهید بر زمین و هزار یک شب گوش کنید.

  • 12 min

Top Podcasts In Books