279 episodes

روی موج زندگی

همشهری آو‪ا‬ همشهری آوا

  • History

روی موج زندگی

  قسمت 43(تهرانی‌ها به پادکست‌های همشهری نمره قبولی می‌دهند)

  قسمت 43(تهرانی‌ها به پادکست‌های همشهری نمره قبولی می‌دهند)

  سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. شايد به اين دليل كه روشنفكران ما پيش از آنكه نويسنده باشند ذهنيت شعارزده و سياسی داشته‌اند

  • 16 min
  سفر به کوچه‌های تاریخ؛ این‌بار سروقت جنگ جهانی دوم و حمله روس و انگليس به ايران رفته‌ايم و مقاومت حماسي سه مرزبان ايرانی در منطقه صفر مرزی

  سفر به کوچه‌های تاریخ؛ این‌بار سروقت جنگ جهانی دوم و حمله روس و انگليس به ايران رفته‌ايم و مقاومت حماسي سه مرزبان ايرانی در منطقه صفر مرزی

  بازخوانی مهمترين وقايع قرن چهاردهم شمسی

  • 10 min
  قسمت 41 ( قصه‌های من و بابام، مخصوصا بابام)

  قسمت 41 ( قصه‌های من و بابام، مخصوصا بابام)

  معرفی کتاب؛ پرنده من، فریبا وفی

  • 12 min
  سفر به کوچه‌های تاریخ؛ این‌بار سروقت قحطی بزرگ ایران در زمانه جنگ جهانی اول رفته‌ایم؛ اتفاق هولناکی که برخی با عنوان هولوکاست واقعی ایرا

  سفر به کوچه‌های تاریخ؛ این‌بار سروقت قحطی بزرگ ایران در زمانه جنگ جهانی اول رفته‌ایم؛ اتفاق هولناکی که برخی با عنوان هولوکاست واقعی ایرا

  بازخوانی مهمترين وقايع قرن چهاردهم شمسی

  • 10 min
  قسمت 44 ( عشق یک‌طرفه عشقی است که میل به معشوق در آن امری ذهنی است و روانشناسان این حالت را نوعی بیماری روانی به نام "پارانویا" می‌دانند)

  قسمت 44 ( عشق یک‌طرفه عشقی است که میل به معشوق در آن امری ذهنی است و روانشناسان این حالت را نوعی بیماری روانی به نام "پارانویا" می‌دانند)

  مسائل استرس‌زای زندگی

  • 13 min
  قسمت 42 (ابراهیم حسن بیگی: محله های پایین شهر تهران با وجود مشکلات عدیده اقتصادی، برابری و همدلی را حفظ کرده اند)

  قسمت 42 (ابراهیم حسن بیگی: محله های پایین شهر تهران با وجود مشکلات عدیده اقتصادی، برابری و همدلی را حفظ کرده اند)

  سيماي تهران در سينما و ادبيات سيمای زيبایی نيست. شايد به اين دليل كه روشنفكران ما پيش از آنكه نويسنده باشند ذهنيت شعارزده و سياسی داشته‌اند

  • 11 min

Top Podcasts In History

Listeners Also Subscribed To