10 min

Basic Grammar #20 - Da/Når and past tense of helping verbs! ("De ville reise", "Hun kunne spille"). A2 Done! Practice Norwegian

    • Education

In the episode we'll go through the difference bewteen "da"/"når", both meaning "when", and then helping verbs in the past tense!

In short for "when":
"Da" is for "Once in the past"
"Når" for everything else

Ex:
Da jeg var fire år.
Når man studerer. 

Hjelpeverb:
kan - kunne
vil - ville
må - måtte
skal - skulle
bør - burde

Examples:
Hun kunne ikke komme fordi hun var syk.
De skulle gå hjem før det ble mørkt.
Ole burde spille mer musikk.

Fill-ins:
Da jeg var liten, ……... jeg ikke snakke italiensk. (kan)
De ……... pakke kofferten kvelden før. (må)


..

CONGRATULATIONS!!!! 🎉🎉🎉🎇🎇🎇🎊🌟🌟 :))

A2 level of Grammar is finished!!
Well done, and fantastic work!! Fantastisk jobbing!
:DD

😊

In the episode we'll go through the difference bewteen "da"/"når", both meaning "when", and then helping verbs in the past tense!

In short for "when":
"Da" is for "Once in the past"
"Når" for everything else

Ex:
Da jeg var fire år.
Når man studerer. 

Hjelpeverb:
kan - kunne
vil - ville
må - måtte
skal - skulle
bør - burde

Examples:
Hun kunne ikke komme fordi hun var syk.
De skulle gå hjem før det ble mørkt.
Ole burde spille mer musikk.

Fill-ins:
Da jeg var liten, ……... jeg ikke snakke italiensk. (kan)
De ……... pakke kofferten kvelden før. (må)


..

CONGRATULATIONS!!!! 🎉🎉🎉🎇🎇🎇🎊🌟🌟 :))

A2 level of Grammar is finished!!
Well done, and fantastic work!! Fantastisk jobbing!
:DD

😊

10 min

Top Podcasts In Education