11 episodes

Trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật để lại cho đời một kho tàng kinh điển với hàng ngàn bài Kinh dài ngắn khác nhau. Mỗi bài kinh là một toa thuốc tâm linh, có khả năng trị lành các chứng bệnh khổ đau của kiếp người. Do bận rộn, người tại gia không thể đọc hết kinh sách minh triết của đức Phật. Quyển “Kinh Phật cho người mới bắt đầu” được tuyển dịch từ kho tàng kinh điển phong phú và vô giá của đức Phật, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Phật pháp cho người mới bắt đầu vào Chánh Đạo, gồm giới trẻ và những người bận rộn. Quyển Kinh này tóm thâu các lời dạy minh triết của đức Phật về đạo đức gia đình và xã hội, góp phần xây dựng hạnh phúc và thanh bình cho mỗi cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Xin mọi người hãy cùng nhau phổ biến và truyền bá quyển Kinh này đến với những người hữu duyên với đạo Phật, để cuộc sống của họ ngày càng được hạnh phúc, bình an hơn.

Kinh Phật cho người mới bắt đầu Thích Nhật Từ

  • Education

Trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật để lại cho đời một kho tàng kinh điển với hàng ngàn bài Kinh dài ngắn khác nhau. Mỗi bài kinh là một toa thuốc tâm linh, có khả năng trị lành các chứng bệnh khổ đau của kiếp người. Do bận rộn, người tại gia không thể đọc hết kinh sách minh triết của đức Phật. Quyển “Kinh Phật cho người mới bắt đầu” được tuyển dịch từ kho tàng kinh điển phong phú và vô giá của đức Phật, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Phật pháp cho người mới bắt đầu vào Chánh Đạo, gồm giới trẻ và những người bận rộn. Quyển Kinh này tóm thâu các lời dạy minh triết của đức Phật về đạo đức gia đình và xã hội, góp phần xây dựng hạnh phúc và thanh bình cho mỗi cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới. Xin mọi người hãy cùng nhau phổ biến và truyền bá quyển Kinh này đến với những người hữu duyên với đạo Phật, để cuộc sống của họ ngày càng được hạnh phúc, bình an hơn.

  00. Thay lời tựa kinh Phật cho người mới bắt đầu

  00. Thay lời tựa kinh Phật cho người mới bắt đầu

  Trình bày: Giác Diệu Thanh.
  Tác giả: Thích Nhật Từ.

  01. Kinh Chuyển Pháp Luân

  01. Kinh Chuyển Pháp Luân

  Trình bày: Giác Diệu Thanh.
  Tác giả: Thích Nhật Từ.

  02. Kinh Người Áo Trắng

  02. Kinh Người Áo Trắng

  Trình bày: Giác Diệu Thanh.
  Tác giả: Thích Nhật Từ.

  03. Kinh Phước Đức

  03. Kinh Phước Đức

  Trình bày: Giác Diệu Thanh.
  Tác giả: Thích Nhật Từ.

  04. Kinh Thiện Sinh

  04. Kinh Thiện Sinh

  Trình bày: Giác Diệu Thanh.
  Tác giả: Thích Nhật Từ.

  05. Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong

  05. Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong

  Trình bày: Giác Diệu Thanh.
  Tác giả: Thích Nhật Từ.

Top Podcasts In Education

Listeners Also Subscribed To