1 episode

Tamsaasa Yaalii

Kun Tamsaasa Yaaliti The Oromia Times

    • Visual Arts

Tamsaasa Yaalii

    Waggaa lama dura bara 2018 kan barreeffame, Haala Amma Keessa Jirru kan Raagee!!

    Waggaa lama dura bara 2018 kan barreeffame, Haala Amma Keessa Jirru kan Raagee!!

    Haala Amma Keessa Jirru kan Raagee!! Waggaa lama dura bara 2018 kan barreeffame,

    • 8 min

Top Podcasts In Visual Arts