33 episodes

Nan "podcast" sa a, n ap pale de anime ak tout bagay ki gen pou wè ak mond anime a. "Podcast" sa a ap fèt an Kreyòl Ayisyen, paske youn nan misyon li, se pou moun ki gade e renmen anime an Ayiti jwenn yon platfòm pou pale e diskite de sa.
Pou kontak otakutokpodcast@gmail.com

OtakuTòk Pepshao

  • Leisure

Nan "podcast" sa a, n ap pale de anime ak tout bagay ki gen pou wè ak mond anime a. "Podcast" sa a ap fèt an Kreyòl Ayisyen, paske youn nan misyon li, se pou moun ki gade e renmen anime an Ayiti jwenn yon platfòm pou pale e diskite de sa.
Pou kontak otakutokpodcast@gmail.com

  Ep. 33. Spoil ou pa Spoil.

  Ep. 33. Spoil ou pa Spoil.

  Epizòd jodi a, ap pale de èske yon moun dakò yo rakonte l sa ki pral pase nan yon istwa avan ke li wè li li menm.

  • 23 min
  Ep. 32. Yon ti pale sou "Big 3" a.

  Ep. 32. Yon ti pale sou "Big 3" a.

  Trè souvan nan mond anime ak manga, nou tande pale de "Big 3" a. Jodi a nou pral pale de kisa ki "Big 3", e kisa yo reprezante nan mond anime ak manga a.

  • 25 min
  Ep. 31. Top 5 rivalite ki egziste nan Anime.

  Ep. 31. Top 5 rivalite ki egziste nan Anime.

  Anpil fwa pou otè yo ka fè istwa a vanse, e devlope pésonaj yo, yo konn itilize fòmil "rivalite" a. Kote yon pèsonaj toujou an konpetisyon ak  yon lòt. Eben nan epizòd sa a, m ap pale de top 5 rivalite nan anime.

  • 41 min
  Ep 30. Top 5 "arc" nan anime.

  Ep 30. Top 5 "arc" nan anime.

  Sa se yon ti top kote mwen pale e dekri "arc" mwen prefere nan anime.

  • 52 min
  Ep 29. Reprezantasyon moun nwa nan Anime

  Ep 29. Reprezantasyon moun nwa nan Anime

  Nou menm antan ke Ayisyen e moun nwa, ki enpòtans reprezantasyon an ka genyen pou nou, epi èske moun nwa byen reprezante nan Anime ?

  • 53 min
  Ep. 28. Kisa ki fè yon vrè Otaku ?

  Ep. 28. Kisa ki fè yon vrè Otaku ?

  Apre ke m ap remake ke gen anpil toksisite nan pami Otaku yo, nan epizòd sa, mwen deside pale de kisa ki fè yon moun yon vrè Otaku oubyen yon "fake"

  • 25 min

Top Podcasts In Leisure

DaBaddest Radio
Dear Media
Critical Role
Critical Role
天真不天真
杨天真本真
Tales from the Stinky Dragon
Stinky Dragon
李诞
李诞
How To Fall Asleep Fast
Amanda Cupido and Boris Kurtzman