196 episodes

پادکست برای دوستداران مبتدی شاهنامه

Reading Ferdowsi فردوسی خوان‪ی‬ Amir Khadem

  • Arts
  • 4.8 • 352 Ratings

پادکست برای دوستداران مبتدی شاهنامه

  صدوچهارم: داستان پادشاهی بهمن

  صدوچهارم: داستان پادشاهی بهمن

  • 58 min
  صدوپنجم: داستان همای و داراب

  صدوپنجم: داستان همای و داراب

  • 47 min
  صدوششم: داستان پادشاهی داراب

  صدوششم: داستان پادشاهی داراب

  • 36 min
  صدوهفتم: داستان پادشاهی دارا پسر داراب

  صدوهفتم: داستان پادشاهی دارا پسر داراب

  • 44 min
  صدوهشتم: داستان نبرد دارا و اسکندر

  صدوهشتم: داستان نبرد دارا و اسکندر

  صدونهم: شروع داستان پادشاهی اسکندر

  صدونهم: شروع داستان پادشاهی اسکندر

  • 53 min

Customer Reviews

4.8 out of 5
352 Ratings

352 Ratings

Dwelling for a bargain ,

خادم فرهنگ ایران

حقیقت این است که این کار از ارزشمندترین پروژه‌های فرهنگی در سال‌های اخیر است. سپاسگزاریم. شوربختانه با کوتاه شدن طول زمان توجه و تمرکز مردم و مشغولیت روزمره و حواس‌پرتی با وسایل ارتباط‌جمعی خواندن این کتاب حجیم با زبان نچندان آشنا برای مردم غیر‌ممکن شده. و شوربختانه‌تر اینکه دوستان حتی به شنیدن این پادکست هم روی خوش نشان نمی‌دهند. روزگار غریبی‌ست…. خوش‌حالم که صدای امیر‌خادم را از امروز با ماجرای مشروطه میشنویم. خوش‌حالم که تصمیم خودش را عوض کرد

fatemeh1120 ,

افرین بر همت و پشتکار شما

واقعا انگیزه و پشتکار و همت شما ستودنیست، بسیار ممنونم از پادکست فوق العاده شما😍

بیدی ,

بسا افرین بر تو ای بنده کردگار

از اینکه پشتکار و همت بلند داشتید جای سپاسگزاری و قدردانی دارد و اینکه با صداقت و مهارت و دلسوزی این مهم را نیمه کاره رها نکردید و ادامه می دهید و خستگی را به جان شیرین خریده اید هم ارزش وفوری به همراه دارد که در آینده همیشه ضمیمه این پروژه خواهد ماند با چشم امید به پروژه هایی دیگر از شما

Top Podcasts In Arts

iHeartPodcasts
Roman Mars
CBC
NPR
The Moth
iHeartPodcasts and Pushkin Industries

You Might Also Like

Ali Bandari
Rokh Podcast
ایمان نژاداحد
tanzpardazi | طنزپردازی
Ravkadeh Podcast
amir soodbakhsh