139 episodes

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Armenian program, including news from Australia and around the world. - Լսեցէք հարցազրոյցներու, տեղեկութիւններու և համայնքային պատմութիւններու SBS Ձայնասփիւռի Հայկական ծրագրէն, ներառեալ լուրեր Աւստրալիայէն և աշխարհի տարբեր երկիրներէ:

SBS Armenian - SBS Հայերէն SBS

  • News

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Armenian program, including news from Australia and around the world. - Լսեցէք հարցազրոյցներու, տեղեկութիւններու և համայնքային պատմութիւններու SBS Ձայնասփիւռի Հայկական ծրագրէն, ներառեալ լուրեր Աւստրալիայէն և աշխարհի տարբեր երկիրներէ:

  New restrictions introduced to curb virus spread - Նոր օրէնքներ կեցնելու համար համաճարակի տարածումը

  New restrictions introduced to curb virus spread - Նոր օրէնքներ կեցնելու համար համաճարակի տարածումը

  As of midday Monday 23 March, new restrictions to curb the spread of Coronavirus are in force.
  The measures will see some businesses forced to close, including restaurants, bars and gyms.
  But essential services like supermarkets and banks will remain open.
  - Երկուշաբթի 23 Մարտի կէսօրին ուժի մէջ մտան նոր սահամանաբակումներ առաջքը առնելու համար քորոնավայրըս ժահրի տարածումին:

  • 6 min
  Countries impose increasingly stringent measures to slow coronavirus spread - Քորոնավայրըս համաճարակը աշխարհի մէջ

  Countries impose increasingly stringent measures to slow coronavirus spread - Քորոնավայրըս համաճարակը աշխարհի մէջ

  The global death toll from the coronavirus pandemic has risen to 13,600 with more than 316,000 people infected.
  It comes as countries around the world continue to adopt new measures in an attempt to contain the outbreak.
  - Քորոնավայրըս համաճարակէն համաշխարհային մահերու թիւը բարձրացաւ 13,600-ի և 316,000-է աւելի մարդիկ վարակուած են:

  • 6 min
  Dr Zareh Ghazarian on coronavirus and government policies - Հարցազրոյց Տր Զարեհ Ղազարեանի հետ

  Dr Zareh Ghazarian on coronavirus and government policies - Հարցազրոյց Տր Զարեհ Ղազարեանի հետ

  Interview with Dr Zareh Ghazarian on coronavirus and federal and state policies to curb the outbreak and soften the impact on the Australian economy. Dr Zareh Ghazarian is a Senior Lecturer in Politics and International Relations at Monash University. 
  - Հարցազրոյց Տր Զարեհ Ղազարեանի հետ, քորոնավայրըս համաճարակի և Աւստրալիոյ կառավարութիւններուն առած քայլերուն մասին:

  • 10 min
  Should I lend my children money? - Պէտք՞ է դրամ փոխ տամ զաւակներուս

  Should I lend my children money? - Պէտք՞ է դրամ փոխ տամ զաւակներուս

  Should you lend money to your grown-up children or not? The answer is often straight-forward for parents who’ve spent a lifetime loving and caring for their children. Experts though, encourage taking measures to protect your own financial future before digging into your retirement savings. 
  - Պէտք՞  է դրամ տաք ձեր չափահաս զաւակներուն:
  Պատասխանը յաճախ յստակ է ծնողներուն համար որոնք կեանքերնին անցուցած են խնամելով և հոգ տանելով իրենց զաւակներուն: Սակայն մասնագէտներ խորհուրդ կուտան որ նախ ձեր ֆինանսական ապագան ապահովէք հանգստեան ձեր խնայողութիւնները օգտագործելէ առաջ:

  • 6 min
  George’s Journey Through Armenia - Ճորճի ճամբորդութիւնը Հայաստան

  George’s Journey Through Armenia - Ճորճի ճամբորդութիւնը Հայաստան

  George Donikian discusses the making of the documentary “Journey Through Armenia”, which is currently showing on SBS TV.
  - Ճորճ Տօնիկեան կը խօսի վաւերագրական ֆիլմի մասին որ ներկայիս ցոյց կը տրուի SBS հեռատեսիլէն:

  • 12 min
  Interview with Vahe Artinian - Հարցազրոյց Վահէ Արթինեանի հետ

  Interview with Vahe Artinian - Հարցազրոյց Վահէ Արթինեանի հետ

  Interview with pharmacist Vahe Artinian about coronavirus (part 1).
  - Վահէ Արթինեանի հետ հարցազրոյցի առաջին մասը:

  • 10 min

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To

More by SBS