16 episodes

St. Augustins Bekjennelser er en katolsk mediaorganisasjon som sprer, uttrykker og forklarer Kirkens Tro gjennom videoer, podcast, foredrag, og artikler. St. Augustins bekjennelser deler samtaler med prester, ordensfolk og lekfolk, slik at man kan vokse og bli styrket av den Katolske kirkes lære og tro. CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT,CHRISTUS IMPERAT!

St. Augustins bekjennelser St. Augustins bekjennelser

  • Religion & Spirituality

St. Augustins Bekjennelser er en katolsk mediaorganisasjon som sprer, uttrykker og forklarer Kirkens Tro gjennom videoer, podcast, foredrag, og artikler. St. Augustins bekjennelser deler samtaler med prester, ordensfolk og lekfolk, slik at man kan vokse og bli styrket av den Katolske kirkes lære og tro. CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT,CHRISTUS IMPERAT!

  Påskevigilien - Han er sannelig oppstanden m/biskop Erik Varden

  Påskevigilien - Han er sannelig oppstanden m/biskop Erik Varden

  Halleluja, Han er sannelig oppstanden! Halleluja!I siste dag i reisen gjennom Triduum, forklarer biskop Erik av Trondheim stift, viktigheten av påskes mysteriuem, og hvordan det blir fullbragt i påskevigilien. Påskevigilien er en av Kirkens to store...

  • 14 min
  Langfredag - Herrens lidelsesdag m/biskop Erik Varden

  Langfredag - Herrens lidelsesdag m/biskop Erik Varden

  På Langfredag dør Kristus på korset for oss.  Det er den mest sørgelige dagen, men samtidig også en gledens dag. Det er på denne dagen at Kristus gir sitt liv for menneskeheten, og gir oss den evige frelse.Biskop Erik Varden veileder oss gjennom...

  • 18 min
  Skjærtorsdag - Innstiftelsen av nattverden m/biskop Erik Varden

  Skjærtorsdag - Innstiftelsen av nattverden m/biskop Erik Varden

  Skjærtorsdag innleder oss til Triduum - De tre hellige dager.På Skjærtorsdag har Kristus vår frelser sitt siste måltid med sine Apostler, og der innstifter han den hellige Eukaristien, og samtidig den nye pakt. Biskop Erik Varden av Trondheim Stift...

  • 13 min
  Skriftemål - Botens sakrament

  Skriftemål - Botens sakrament

  Skriftemålet er et sakrament innstiftet av Jesus Kristus han selv av kjærlighet og barmhjertighet for å gi alle oss, syndere, tilgivelse for synder begått mot Gud. I skriftemålet blir vi forsonet med både Gud og samtidig Kirken, våre medmennesker, og...

  • 28 min
  Fermingens sakrament - bekreftelsen på dåpen

  Fermingens sakrament - bekreftelsen på dåpen

  I dagens episode snakker Peder og Martin om fermingens sakrament, og hvordan det er en bekreftelse på dåpen og hvordan det fullbyrder det løftet man sier i dåpen. Den sakramentale virkning av fermingen oppsummeres slik i Den katolske kirkes katekisme...

  • 26 min
  Fasten m/p.Khiem

  Fasten m/p.Khiem

  I dagens episode snakker vi med p.Khiem sogneprest i Vår Frue Kirke i Ålesund om fasten. Vi tok opp episoden på fastelavens søndag, og p.Khiem forteller litt om fastelavens søndag.Fasten handler om å ta et avbrekk og gi avkall på noe, og med det vi gir...

  • 25 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality