592 Folgen

ما هر شب راس ساعت 23، برای شما یک داستان کوتاه می‌خوانیم.

داستان شب Mohammad Amin Chitgaran

  • Kunst

ما هر شب راس ساعت 23، برای شما یک داستان کوتاه می‌خوانیم.

  1674.بارون درخت نشین(قسمت نهم)

  1674.بارون درخت نشین(قسمت نهم)

  دوستان شب بخیر

  شماره‌ی هزار و هفتصد و شصت و چهارم
  ۱۴ آذر ۱۳۹٩


  داستان: «#بارون_درخت_نشین»(قسمت نهم)

  نویسنده: #ایتالو_کالوینو
  خوانش: #‌‌حامی_دوامی


  برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.hamibash.com/dastaneshab
  و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.paypal.me/mhmdata
  اقدام کنید.


  #داستان_شب

  • 16 Min.
  1763.بی هوا

  1763.بی هوا

  دوستان شب بخیر

  شماره‌ی هزار و هفتصد و شصت و سوم
  ۱۳ آذر ۱۳۹٩

  مجموعه «#آنچه_گذشت (۱۰) »
  داستان: «#بی_هوا»

  نویسنده:«#محمد_امین_چیتگران»
  خوانش: «#محمد_امین_چیتگران»


  برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.hamibash.com/dastaneshab
  و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.paypal.me/mhmdata
  اقدام کنید.


  #داستان_شب

  • 7 Min.
  1762.ملکوت (قسمت هفتم)

  1762.ملکوت (قسمت هفتم)

  دوستان شب بخیر

  شماره‌ی هزار و هفتصد و شصت و دوم
  ۱۲ آذر ۱۳۹٩


  داستان: «#ملکوت»(قسمت هفتم)

  نویسنده: #بهرام_صادقی
  خوانش: #‌‌علی_اتحاد


  برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.hamibash.com/dastaneshab
  و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.paypal.me/mhmdata
  اقدام کنید.


  #داستان_شب

  • 32 Min.
  1761.من او را دوست داشتم (قسمت دهم)

  1761.من او را دوست داشتم (قسمت دهم)

  دوستان شب بخیر

  شماره‌ی هزار و هفتصد و شصت و یکم
  ۱۱ آذر ۱۳۹٩


  داستان: «#من_او_را_دوست_داشتم»(قسمت دهم)

  نویسنده: #آنا_گاوالدا
  خوانش: #‌‌سلما_قطبی_نژاد


  برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.hamibash.com/dastaneshab
  و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.paypal.me/mhmdata
  اقدام کنید.


  #داستان_شب

  • 26 Min.
  1760.بادبادک باز (قسمت بیستم)

  1760.بادبادک باز (قسمت بیستم)

  دوستان شب بخیر

  شماره‌ی هزار و هفتصد و شصتم
  ۱۰ آذر ۱۳۹٩


  داستان: «#بادبادک_باز (۲۰)»

  نویسنده: #خالد_حسینی
  خوانش: #‌‌سیروس_رضوانی_فر


  برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.hamibash.com/dastaneshab
  و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.paypal.me/mhmdata
  اقدام کنید.


  #داستان_شب

  • 31 Min.
  1759.جنس ضعیف (قسمت دهم)

  1759.جنس ضعیف (قسمت دهم)

  دوستان شب بخیر

  شماره‌ی هزار و هفتصد و پنجاه و نهم
  ۹ آذر ۱۳۹٩


  داستان: «#جنس_ضعیف» (قسمت دهم)
  مترجم: #یغما_گلرویی
  نویسنده: #اوریانا_فالاچی

  خوانش: #مریم_عطار

  برای حمایت از ما، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.hamibash.com/dastaneshab
  و اگر خارج از ایران هستید از طریق لینک زیر:
  www.paypal.me/mhmdata
  اقدام کنید.


  #داستان_شب

  • 23 Min.

Top‑Podcasts in Kunst

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert: