58 Folgen

پادکست گفت و گو محور فارسی.
رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند، رسمی نیستند و موضوع مشخصی هم ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

رادیو نیس‪ت‬ Taha HN

  • Gesellschaft und Kultur

پادکست گفت و گو محور فارسی.
رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند، رسمی نیستند و موضوع مشخصی هم ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

  اپ ۵۷ - «یک دور دیگر» و «احمق‌ها» با نعیم صدری

  اپ ۵۷ - «یک دور دیگر» و «احمق‌ها» با نعیم صدری

  تو این اپیزود با نعیم در مورد دوتا فیلم «یک دور دیگر» از وینتربرگ و «احمق‌ها» از فون تریر حرف زدیم. اسپویل هم شدید. 

  Another Round (2020) - Thomas Vinterberg

  The Idiots (1998) - Lars Von Trier

  اگر دوست داری می تونی از رادیو نیست حمایت مالی کنی

  Patreon: (outside of Iran) https://www.patreon.com/radionist

  به جمع حامیان رادیونیست در نیست+ اضافه شو
  https://radionistpod.com/plus/

  PayPing: (Iran) https://www.payping.ir/d/j32D

  --------------

  Website: https://radionistpod.com/

  YouTube: https://bit.ly/nistsubs

  Discord: https://discord.gg/PQfAVa9588

  ----------------

  برای لایوکست‌ها به گروه تلگرام بپیوندید

  https://t.me/livenist

  ----------------

  کانال تلگرام نعیم صدری: https://t.me/sadri_vakavi

  اینستاگرام نعیم صدری: https://www.instagram.com/naeim7sadri/

  ----------------

  به پرسش نامه رادیو نیست جواب بده: https://radionistpod.com/poll/

  اشتراک خبرنامه ایمیلی رادیو نیست: https://radionistpod.com/email/

  ---------------

  رادیو نیست در اینستاگرام: @radionist

  رادیو نیست در تلگرام: @radionist

  رادیو نیست در توئیتر: @radio_nist

  ----------------

  طه در اینستاگرام : @tahanistt

  طه در توئیتر : @TahaNistt

  ----------------

  رادیو نیست.

  پادکست گفت و گو محور فارسی رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند. رسمی نیستند و موضوع مشخصی ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

  • 2 Std 5 Min.
  اپ ۵۶ - مهدی جوانمردی: ترانوس، ماشین‌های خودران و آزادی بیان

  اپ ۵۶ - مهدی جوانمردی: ترانوس، ماشین‌های خودران و آزادی بیان

  مهدی جوانمردی مهندس خودرو و دوست قدیمی من است.

  اگر دوست داری می تونی از رادیو نیست حمایت مالی کنی

  به جمع حامیان رادیونیست در نیست+ اضافه شو
  https://radionistpod.com/plus/

  PayPing: (Iran) https://www.payping.ir/d/j32D

  Patreon: (outside of Iran) https://www.patreon.com/radionist

  ----------------

  وب سایت رادیو نیست: https://radionistpod.com/

  کانال یوتوب: https://bit.ly/nistsubs

  ----------------

  برای لایوکست‌ها به گروه تلگرام بپیوندید:

  https://t.me/livenist

  ---------------

  به پرسش نامه رادیو نیست جواب بده: https://radionistpod.com/poll/

  اشتراک خبرنامه ایمیلی رادیو نیست: https://radionistpod.com/email/

  ---------------

  رادیو نیست در اینستاگرام: @radionist

  رادیو نیست در توئیتر: @radio_nist

  رادیو نیست در تلگرام: @radionist

  ----------------

  طه در اینستاگرام : @tahanistt

  طه در توئیتر : @tahanistt  رادیو نیست

  پادکست گفت و گو محور فارسی
  رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند. رسمی نیستند و موضوع مشخصی ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

  • 2 Std 37 Min.
  اپ ۵۵ - «اینساید اوت» و «روح» با نعیم صدری

  اپ ۵۵ - «اینساید اوت» و «روح» با نعیم صدری

  تو این اپیزود با نعیم در مورد دو تا انیمیشن از استودیو پیکسار حرف زدم.

  Inside Out (2015)
  Soul (2020)

  اگر دوست داری می تونی از رادیو نیست حمایت مالی کنی

  به جمع حامیان رادیونیست در نیست+ اضافه شو
  https://radionistpod.com/plus/

  PayPing: (Iran) https://www.payping.ir/d/j32D

  Patreon: (outside of Iran) https://www.patreon.com/radionist

  --------------

  وب سایت رادیو نیست: https://radionistpod.com/

  کانال یوتوب: https://bit.ly/nistsubs

  ----------------

  برای لایوکست‌ها به گروه تلگرام بپیوندید

  https://t.me/livenist

  ----------------

  کانال تلگرام نعیم صدری: https://t.me/sadri_vakavi

  اینستاگرام نعیم صدری: https://www.instagram.com/naeim7sadri/

  ----------------

  به پرسش نامه رادیو نیست جواب بده: https://radionistpod.com/poll/

  اشتراک خبرنامه ایمیلی رادیو نیست: https://radionistpod.com/email/

  ---------------

  رادیو نیست در اینستاگرام: @radionist

  رادیو نیست در تلگرام: @radionist

  رادیو نیست در توئیتر: @radio_nist

  ----------------

  طه در اینستاگرام : @tahanistt

  طه در توئیتر : @TahaNistt

  ----------------

  رادیو نیست.

  پادکست گفت و گو محور فارسی رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند. رسمی نیستند و موضوع مشخصی ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

  • 1 Std. 57 Min.
  اپ ۵۴ - ته دنیا با سام قریب

  اپ ۵۴ - ته دنیا با سام قریب

  سام قریب دانشمند بایو پلیمر در کشور نیوزیلند است.

  @sam__gharib

  اگر دوست داری می تونی از رادیو نیست حمایت مالی کنی

  به جمع حامیان رادیونیست در نیست+ اضافه شو
  https://radionistpod.com/plus/

  PayPing: (Iran) https://www.payping.ir/d/j32D

  Patreon: (outside of Iran) https://www.patreon.com/radionist

  ----------------

  وب سایت رادیو نیست: https://radionistpod.com/

  کانال یوتوب: https://bit.ly/nistsubs

  ----------------

  برای لایوکست‌ها به گروه تلگرام بپیوندید:

  https://t.me/livenist

  ---------------

  به پرسش نامه رادیو نیست جواب بده: https://radionistpod.com/poll/

  اشتراک خبرنامه ایمیلی رادیو نیست: https://radionistpod.com/email/

  ---------------

  رادیو نیست در اینستاگرام: @radionist

  رادیو نیست در توئیتر: @radio_nist

  رادیو نیست در تلگرام: @radionist

  ----------------

  طه در اینستاگرام : @tahanistt

  طه در توئیتر : @tahanistt  رادیو نیست

  پادکست گفت و گو محور فارسی
  رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند. رسمی نیستند و موضوع مشخصی ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

  • 2 Std 36 Min.
  اپ ۵۳ - هادی نوری

  اپ ۵۳ - هادی نوری

  هادی نوری پادکستر است و پادکست‌های فوتبال لب، سندمن شو و فیش اند چیپس را می‌سازد.

  اگر دوست داری می تونی از رادیو نیست حمایت مالی کنی

  به جمع حامیان رادیونیست در نیست+ اضافه شو
  https://radionistpod.com/plus/

  PayPing: (Iran) https://www.payping.ir/d/j32D

  Patreon: (outside of Iran) https://www.patreon.com/radionist

  ----------------

  وب سایت رادیو نیست: https://radionistpod.com/

  کانال یوتوب: https://bit.ly/nistsubs

  ----------------

  برای لایوکست‌ها به گروه تلگرام بپیوندید:

  https://t.me/livenist

  ---------------

  به پرسش نامه رادیو نیست جواب بده: https://radionistpod.com/poll/

  اشتراک خبرنامه ایمیلی رادیو نیست: https://radionistpod.com/email/

  ---------------

  رادیو نیست در اینستاگرام: @radionist

  رادیو نیست در توئیتر: @radio_nist

  رادیو نیست در تلگرام: @radionist

  ----------------

  طه در اینستاگرام : @tahanistt

  طه در توئیتر : @tahanistt  رادیو نیست

  پادکست گفت و گو محور فارسی
  رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند. رسمی نیستند و موضوع مشخصی ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

  • 2 Std 34 Min.
  اپ ۵۲ - بررسی فیلم «تنت» با نعیم صدری

  اپ ۵۲ - بررسی فیلم «تنت» با نعیم صدری

  تو این اپیزود با نعیم در مورد فیلم جدید کریستوفر نولان «تنت» حرف زدیم.

  Tenet (2020)

  اگر دوست داری می تونی از رادیو نیست حمایت مالی کنی

  به جمع حامیان رادیونیست در نیست+ اضافه شو
  https://radionistpod.com/plus/

  PayPing: (Iran) https://www.payping.ir/d/j32D

  Patreon: (outside of Iran) https://www.patreon.com/radionist

  --------------

  وب سایت رادیو نیست: https://radionistpod.com/

  کانال یوتوب: https://bit.ly/nistsubs

  ----------------

  کانال تلگرام نعیم صدری: https://t.me/sadri_vakavi

  اینستاگرام نعیم صدری: https://www.instagram.com/naeim7sadri/

  ----------------

  به پرسش نامه رادیو نیست جواب بده: https://radionistpod.com/poll/

  اشتراک خبرنامه ایمیلی رادیو نیست: https://radionistpod.com/email/

  ---------------

  رادیو نیست در اینستاگرام: @radionist

  رادیو نیست در تلگرام: @radionist

  رادیو نیست در توئیتر: @radio_nist

  ----------------

  طه در اینستاگرام : @tahanistt

  طه در توئیتر : @TahaNistt

  ----------------

  رادیو نیست.

  پادکست گفت و گو محور فارسی رادیو نیست یک پادکست گفتگو محور فارسی است که هفتگی منتشر می شود. این گفت و گو ها ساختار مشخص و ثابتی ندارند. رسمی نیستند و موضوع مشخصی ندارند. فقط قراره با هم حرف بزنیم.

  • 1 Std. 58 Min.

Top‑Podcasts in Gesellschaft und Kultur

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert: