48 Folgen

ان اچ کی پادکست این برنامه آموزش زبان ژاپنی را به طور رایگان ارائه می دهد. با شنیدن داستان های تم، دانشجوی ویتنامی که در یک دانشگاه در ژاپن مشغول تحصیل است، عبارت های کاربردی زبان ژاپنی را یاد بگیرید و با فرهنگ ژاپن آشنا شوید

مکالمه ساده زبان ژاپنی | NHK WORLD-JAPAN NHK WORLD RADIO JAPAN

  • Sprachen lernen

ان اچ کی پادکست این برنامه آموزش زبان ژاپنی را به طور رایگان ارائه می دهد. با شنیدن داستان های تم، دانشجوی ویتنامی که در یک دانشگاه در ژاپن مشغول تحصیل است، عبارت های کاربردی زبان ژاپنی را یاد بگیرید و با فرهنگ ژاپن آشنا شوید

  درس 5

  درس 5

  از طریق رادیو یاد گرفتم.

  • 10 Min.
  درس 6

  درس 6

  آیا این قطار به ایکه بوکورو می رود؟

  • 10 Min.
  درس 7

  درس 7

  لطفاً آهسته صحبت کنید.

  • 10 Min.
  درس 8

  درس 8

  این دوست من، آیاکا سان، است.

  • 10 Min.
  درس 9

  درس 9

  این چیست؟

  • 10 Min.
  درس 10

  درس 10

  این سشوار چند است؟

  • 10 Min.

Top‑Podcasts in Sprachen lernen

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert: