6 Min.

کافه هنر (۷۶) - رمان بابا لنگ دراز Cafe Honar | پادکست کافه هنر

    • Kunst

در کافه هنر امروز از رمانی خواهیم گفت به قلم نویسنده معروف آمریکایی که شاید خیلی از شما برای یک بار هم که شده اونو خوندید و از خوندنش لذت بردید. رمان بابا لنگ دراز اثر جین وبستر

در کافه هنر امروز از رمانی خواهیم گفت به قلم نویسنده معروف آمریکایی که شاید خیلی از شما برای یک بار هم که شده اونو خوندید و از خوندنش لذت بردید. رمان بابا لنگ دراز اثر جین وبستر

6 Min.

Top‑Podcasts in Kunst