43 Min.

#11 Trung Nguyễn: 9X chinh phục thị trường quốc tế bằng game NFT tỷ đ‪ô‬ Nguy Cơ talkshow

    • Wirtschaft

Chọn hướng đi khác biệt xây dựng cộng đồng ở thị trường quốc tế, Trung Nguyễn và các cộng sự đã đưa Axie Infinity phát triển với tốc độ thần kỳ, giúp công nghệ blockchain tiếp cận với nhiều người qua hình thức game NFT. Sky Mavis cũng là minh chứng cho mô hình kinh doanh cộng đồng hóa có thể thành công và sẽ còn mở rộng hơn nữa trong tương lai.

#NguyCo #fromRISKtoCHANCE #NguyenPhiVan #NguyenThanhTrung #SkyMavis #AxieInfinity#SWorld #SWorldMultimedia

Chọn hướng đi khác biệt xây dựng cộng đồng ở thị trường quốc tế, Trung Nguyễn và các cộng sự đã đưa Axie Infinity phát triển với tốc độ thần kỳ, giúp công nghệ blockchain tiếp cận với nhiều người qua hình thức game NFT. Sky Mavis cũng là minh chứng cho mô hình kinh doanh cộng đồng hóa có thể thành công và sẽ còn mở rộng hơn nữa trong tương lai.

#NguyCo #fromRISKtoCHANCE #NguyenPhiVan #NguyenThanhTrung #SkyMavis #AxieInfinity#SWorld #SWorldMultimedia

43 Min.