46 Min.

Episode 21 - Khosroe Khooban Koron | کُرُن

    • Musikrezensionen

قسمت بیست و یکم پادکست کُرُن
در این قسمت درباره‌ی محمدرضا شجریان و آثارشون صحبت می‌کنیم.
 
آهنگ‌هایی که در این قسمت شنیدیم:خسرو خوبان، محمدرضا شجریان، از آلبوم بت چینساز و آواز، محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان، از آلبوم سر عشقساز و آواز حسین طاهرزادهساز و آواز حجاز، مجمدرضا شجریان و مجمدرضا لطفی، از آلبوم عشق‌داندساز و آواز، محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان، از آلبوم قاصدکساز و آواز، محمدرضا شجریان و محمد موسوی، از آلبوم نواساز و آواز بیداد، محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان، از آلبوم بیدادساز و آواز، محمدرضا شجریان و محمد موسوی، از آلبوم نواساز و آواز، محمدرضا شجریان، از آلبوم شب، سکوت، کویرمثنوی نوا، محمدرضا شجریان، همایون شجریان، کیهان کلهر و حسین علیزاده، از آلبوم بی تو به سر نمی‌شودساز و آواز، محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی، از آلبوم راست‌پنجگاهتصنیف بت چین، محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی، از آلبوم راست‌پنجگاه
 
لینک پلی‌لیست آهنگ‌ها در اسپاتیفای
 
طراح کاورهای پادکست: میترا دوستی
iTunes | Google Podcast | Castbox | Overcast | PodBean | Stitcher | Telegram

 

قسمت بیست و یکم پادکست کُرُن
در این قسمت درباره‌ی محمدرضا شجریان و آثارشون صحبت می‌کنیم.
 
آهنگ‌هایی که در این قسمت شنیدیم:خسرو خوبان، محمدرضا شجریان، از آلبوم بت چینساز و آواز، محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان، از آلبوم سر عشقساز و آواز حسین طاهرزادهساز و آواز حجاز، مجمدرضا شجریان و مجمدرضا لطفی، از آلبوم عشق‌داندساز و آواز، محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان، از آلبوم قاصدکساز و آواز، محمدرضا شجریان و محمد موسوی، از آلبوم نواساز و آواز بیداد، محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان، از آلبوم بیدادساز و آواز، محمدرضا شجریان و محمد موسوی، از آلبوم نواساز و آواز، محمدرضا شجریان، از آلبوم شب، سکوت، کویرمثنوی نوا، محمدرضا شجریان، همایون شجریان، کیهان کلهر و حسین علیزاده، از آلبوم بی تو به سر نمی‌شودساز و آواز، محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی، از آلبوم راست‌پنجگاهتصنیف بت چین، محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی، از آلبوم راست‌پنجگاه
 
لینک پلی‌لیست آهنگ‌ها در اسپاتیفای
 
طراح کاورهای پادکست: میترا دوستی
iTunes | Google Podcast | Castbox | Overcast | PodBean | Stitcher | Telegram

 

46 Min.

Top‑Podcasts in Musikrezensionen