24 Folgen

HITTEL * NYITOTTAN * KÖZÖSSÉGBEN Keressen minket közösségi oldalunkon is: facebook.com/bpfasor A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség támogatását köszönettel fogadjuk  számlaszámunkon: OTP 11705008-22506573; bankkártyával: https://perselypenz.lutheran.hu

Prédikációk a Fasori Evangélikusoknál Aradi György, Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin

  • Christentum

HITTEL * NYITOTTAN * KÖZÖSSÉGBEN Keressen minket közösségi oldalunkon is: facebook.com/bpfasor A Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség támogatását köszönettel fogadjuk  számlaszámunkon: OTP 11705008-22506573; bankkártyával: https://perselypenz.lutheran.hu

  Szentháromság ünnepe utáni tizenkilencedik vasárnap - Aradi György

  Szentháromság ünnepe utáni tizenkilencedik vasárnap - Aradi György

  Textus: 1Móz 2,18-24
  ,,Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az ÚRisten a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált.
  Mély álmot bocsátott azért az ÚRisten az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az ÚRisten asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett.
  Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté. ''

  • 31 Min.
  Hálaadó ünnepi istentisztelet templomszentelési emlékünnepünk 115. évfordulóján - Kondor Péter

  Hálaadó ünnepi istentisztelet templomszentelési emlékünnepünk 115. évfordulóján - Kondor Péter

  Textus Mt 22,35-40
  Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

  • 27 Min.
  Teremtés Ünnepe - Szentháromság ünnepe utáni tizenhetedik vasárnap - Aradi György

  Teremtés Ünnepe - Szentháromság ünnepe utáni tizenhetedik vasárnap - Aradi György

  Textus:
  Jézus mondja: „Bizony mondom nektek
  azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek,
  azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman
  összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” Mt 18,19-20


  Lekció:
  Testvéreim: „Kérlek tehát titeket én, aki fogoly
  vagyok az Úrért: éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel
  elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek
  el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a
  békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy
  reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a
  keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és
  mindenek által és mindenekben.” Ef 4,1-6  HITVALLÁS
  A Teremtő Istenben
  vagyunk, akinek képére teremtettünk. Istenben lélegzünk, Istenben élünk,
  Istenben részesedünk az egész teremtés életében.


  Jézus Krisztusé vagyunk,
  aki igaz képe Istennek és az emberiségnek. Benne Isten lélegzik, benne Isten
  él, általa békéltettünk meg.


  A Szentléleké vagyunk, aki
  új életet ad, és megerősíti hitünket. A Lélekben szeretet lélegzik, a Lélekben
  igazság él, Isten lehelete mindig megmozgat minket. A Szentháromságé vagyunk,
  aki egy mindenben és Három az Egyben.


  Istenben teremtettünk,
  Krisztusban váltattunk meg, a Lélekben egyesülünk. Ámen.


  Per Harling, Season of Creation 2020 (ford. Kodácsy
  Tamás)

  • 29 Min.
  Szentháromság ünnepe utáni tizenhatodik vasárnap - MGyTK

  Szentháromság ünnepe utáni tizenhatodik vasárnap - MGyTK

  Textus: Lk 14,(1).12-14 
  ,,Amikor egyszer szombaton bement Jézus a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt. ...
  Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta: Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, a rokonaidat vagy a gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk.
  Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor."

  • 21 Min.
  Tanévnyitó istentisztelet - MGyTK

  Tanévnyitó istentisztelet - MGyTK

  Textus: Mt 13,3-23 - A magvető példázata
  ,,Íme, kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben; de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. ... Ti azért halljátok meg a magvető példázatának magyarázatát! Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívükbe van vetve: ez az útfélre esett mag. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos: mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit."

  • 16 Min.
  Szentháromság ünnepe utáni tizennegyedik vasárnap - Aradi György

  Szentháromság ünnepe utáni tizennegyedik vasárnap - Aradi György

  Textus: Jn 7,37-39
  ,,Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a Lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg."

  • 21 Min.

Top‑Podcasts in Christentum