49 Min.

Prostitutie #weetikveel

    • Gesellschaft und Kultur

Prostitutie is niet het oudste beroep ter wereld.
Maar sinds de mens ruilhandel en geld bedacht was het wel alomtegenwoordig.
Vrouwen vonden altijd al de weg naar prostitutie, uit vrije wil of onder dwang.
Elwin Hofman is historicus aan de KU Leuven en is co-auteur van Seks Voor Geld. Een geschiedenis van de prostitutie in België.

Prostitutie is niet het oudste beroep ter wereld.
Maar sinds de mens ruilhandel en geld bedacht was het wel alomtegenwoordig.
Vrouwen vonden altijd al de weg naar prostitutie, uit vrije wil of onder dwang.
Elwin Hofman is historicus aan de KU Leuven en is co-auteur van Seks Voor Geld. Een geschiedenis van de prostitutie in België.

49 Min.

Mehr von VRT

Klara
Klara
Klara
Klara
Radio 1
Klara