200 Folgen

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.

SBS Polish - SBS po polsku SBS

  • Nachrichten

Independent news and stories connecting you to life in Australia and Polish-speaking Australians. - Niezależne wiadomości o Australii i życiu mówiących po polsku australijczyków.

  Budget 2021 - prioritising infrastructure and Aged Care - W Budżecie 2021 - priorytetem infrastrukrura i opieka nad osobami starszymi

  Budget 2021 - prioritising infrastructure and Aged Care - W Budżecie 2021 - priorytetem infrastrukrura i opieka nad osobami starszymi

  Spending for aged care and help for families with children and women, small tax changes, some help for first home buyers, as well as changes in superannuation and large expenditure on infrastructure - are some of the aspects of the budget discussed by financial advisor Michał Brandt. 
  - W budżecie między innymi: - duże wsparcie sektora opieki nad osobami starszymi, i dla rodzin z dziećmi, jest pomoc dla kobiet, są nieznaczne zmiany podatkowe, ale za to łatwiejsze warunki zakupu pierwszego domu, oraz zmiany w superannuation i  spore wydatki na infrastrukture, te i inny aspekty budżetu federalnego omawi doradca finansowy Michał Brandt.

  Help for couples sharing childcare responsibilities - Pomoc dla par dzielących obowiązki opieki nad dziećmi

  Help for couples sharing childcare responsibilities - Pomoc dla par dzielących obowiązki opieki nad dziećmi

  In order to maintain a balance in the labor market, the government proposes a paid parental leave program with ideal conditions for couples who share caring responsibilities.
  - W celu zachowania  równowagi  na rynku pracy rząd proponuje program płatnych urlopów rodzicielskich i stworzenie idealnych warunków dla par, które dzielą obowiązki opiekuńcze. 

  What's new in South Australia? - Co nowego w Południowej Australii ?

  What's new in South Australia? - Co nowego w Południowej Australii ?

  The problems with employment of qualified foreign specialists, are some of the problems discussed in Rena Żurawel's correspondence.
  - Między innymi o problemach z zatrudnieniem wykwalifikowanych zagranicznych specjalistów, w korespondencji Reny Żurawel z Adelaidy.

  SBS News, 12 May 2021 - Wiadomości SBS, 12 maja 2021r.

  SBS News, 12 May 2021 - Wiadomości SBS, 12 maja 2021r.

  The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program.
  - Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

  SBS News, 10 May 2021 - Wiadomości SBS, 10 maja 2021r.

  SBS News, 10 May 2021 - Wiadomości SBS, 10 maja 2021r.

  The latest news from Australia, Poland and the world from SBS Polish Program.
  - Najnowsze wiadomości z Australii, Polski i ze świata w opracowaniu polskiej redakcji SBS.

  • 13 Min.
  What is the European Green Deal? - Czym jest Europejski Zielony Ład?

  What is the European Green Deal? - Czym jest Europejski Zielony Ład?

  Julia Styrylska, a lawyer specializing in climate law, talks about the work of the European Commission aiming to become climate neutral by 2050, the future of climate legislation and what transformations from coal to clean energy supported by the commission. 
  - Julia Styrylska, prawniczka specjalizująca się w prawie klimatycznym, mówi o pracy Komisji Europejskiej, przyszłości ustawodawstwa klimatycznego oraz o tym, jakie transformacje z węglowych na czyste proponuje i wspiera komisja.

  • 14 Min.

Top‑Podcasts in Nachrichten

Zuhörer haben auch Folgendes abonniert:

Mehr von SBS