29 λεπ.

#53 El poema de Guilgameix, rei d'Uruk‪.‬ L'illa de Maians

    • Βιβλία

Aquesta setmana a L'illa de Maians, presentat i dirigit per Bernat Dedéu, parlem del llibre 'El poema de Guilgameix, rei d'Uruk'. Ens acompanyen: Míriam Cano, Esteve Plantada i Jeroni Rubio Rodon.

Llibre: 'El poema de Guilgameix, rei d'Uruk.' - https://onallibres.cat/botiga/poema-de-guilgameix-rei-d-uruk

Un podcast d'Ona Llibres - https://onallibres.cat
Presentat i dirigit per Bernat Dedéu.
Edició i producció per Albert Olaya.

Aquesta setmana a L'illa de Maians, presentat i dirigit per Bernat Dedéu, parlem del llibre 'El poema de Guilgameix, rei d'Uruk'. Ens acompanyen: Míriam Cano, Esteve Plantada i Jeroni Rubio Rodon.

Llibre: 'El poema de Guilgameix, rei d'Uruk.' - https://onallibres.cat/botiga/poema-de-guilgameix-rei-d-uruk

Un podcast d'Ona Llibres - https://onallibres.cat
Presentat i dirigit per Bernat Dedéu.
Edició i producció per Albert Olaya.

29 λεπ.