75 episodes

در هر اپیزود پادکست فارسی چنل‌بی گزارش یک ماجرای واقعی را به نقل از یک رسانه‌ی معتبر انگلیسی‌زبان برای شما تعریف می‌کنیم.

ChannelB پادکست فارسی Ali Bandari

  • Documentary
  • 5.0, 1 Rating

در هر اپیزود پادکست فارسی چنل‌بی گزارش یک ماجرای واقعی را به نقل از یک رسانه‌ی معتبر انگلیسی‌زبان برای شما تعریف می‌کنیم.

  (چهارده- نسل‌کشی در رواندا (بازنشر

  (چهارده- نسل‌کشی در رواندا (بازنشر

  وقتی ملتی نزدیک به یک میلیون نفر از هم‌وطنانش را می‌کشد، جان به در بردن یعنی چه؟

  • 1 hr 13 min
  شصت و هفت - سریال لوسی قسمت شش (آخر)؛ حکم

  شصت و هفت - سریال لوسی قسمت شش (آخر)؛ حکم

  ماجرای لوسی بلکمن، دختر انگلیسی که در توکیو گم شد.

  • 1 hr 39 min
  شصت و شش - سریال لوسی قسمت پنج؛ غار

  شصت و شش - سریال لوسی قسمت پنج؛ غار

  ماجرای لوسی بلک‌من،دختر انگلیسی که در توکیو گم شد

  • 2 hrs 3 min
  شصت و پنج - سریال لوسی قسمت چهار؛ اوبارا

  شصت و پنج - سریال لوسی قسمت چهار؛ اوبارا

  ماجرای لوسی بلکمن، دختر انگلیسی که در توکیو گم شد

  • 1 hr 47 min
  شصت و چهار - سریال لوسی قسمت سه؛ سرِ سگ

  شصت و چهار - سریال لوسی قسمت سه؛ سرِ سگ

  ماجرای لوسی بلکمن، دختر انگلیسی که در توکیو گم شد

  • 2 hrs
  شصت و سه - سریال لوسی قسمت دو؛ میزوشوبای

  شصت و سه - سریال لوسی قسمت دو؛ میزوشوبای

  ماجرای لوسی بلکمن، دختر انگلیسی که در توکیو گم شد

  • 1 hr

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Documentary

Listeners Also Subscribed To