61 episodes

Podcast by ČSOB Investice pro každého

ČSOB Investice pro každého ČSOB Investice pro každého

  • Business
  • 4.1 • 8 Ratings

Podcast by ČSOB Investice pro každého

  #58: Představujeme vám Petra Kubce (ČSOB Investice pod pokličkou)

  #58: Představujeme vám Petra Kubce (ČSOB Investice pod pokličkou)

  V tomto podcastu se vám představí portfolio manažer Petr Kubec. Jaká byla jeho životní cesta, která ho aktuálně dovedla ke správě fondů ČSOB NaMíru? Jaké to je spravovat 35 mld. Kč a jakým způsobem Petr relaxuje? Nejen na toto téma se zaměří moderátor Jan Šírek. Přejeme vám příjemný poslech.

  - Tento materiál má pouze informační charakter a nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy.
  - Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena.
  - Minulé výnosy, stejně jako prognózy očekávané výkonnosti, nejsou zárukou výnosů budoucích a nezohledňují poplatky a daně.
  - Jakýkoliv konkrétní investiční nástroj zmíněný v podcastu nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.
  - Podrobné informace, o konkrétních investičních nástrojích, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
  - Podílové fondy na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.

  • 22 min
  #57: Představujeme vám Michala Žofaje (ČSOB Investice pod pokličkou)

  #57: Představujeme vám Michala Žofaje (ČSOB Investice pod pokličkou)

  V tomto podcastu vás moderátor seznámí s dalším portfolio manažerem, který spravuje největší fond spravovaný v České republice. Řeč s Michalem Žofajem však nebude jen o fondu ČSOB Premiéra, ale také o jeho životní cestě a různých zkušenostech, které postupně získával v oblasti správy dluhopisových fondů. Přejeme vám příjemný poslech.

  - Tento materiál má pouze informační charakter a nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy.
  - Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena.
  - Minulé výnosy, stejně jako prognózy očekávané výkonnosti, nejsou zárukou výnosů budoucích a nezohledňují poplatky a daně.
  - Jakýkoliv konkrétní investiční nástroj zmíněný v podcastu nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.
  - Podrobné informace, o konkrétních investičních nástrojích, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
  - Podílové fondy na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.

  • 24 min
  #56: Představujeme vám Martina Horáka (ČSOB Investice pod pokličkou)

  #56: Představujeme vám Martina Horáka (ČSOB Investice pod pokličkou)

  Dovolte nám pokračovat v této minisérii netradičních podcastů. V tomto již 56. podcastu se moderátor Jan Šírek zaměří na správce Privátních portfolií fondů, ČSOB Wealth Office fondů a také dluhopisové složky fondu ČSOB Bohatství. Řeč bude s Martinem Horákem nejen na téma správy fondů, ale také o jeho zkušenostech a životní cestě až do ČSOB Asset Managementu. Přejeme vám příjemný poslech.

  - Tento materiál má pouze informační charakter a nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy.
  - Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena.
  - Minulé výnosy, stejně jako prognózy očekávané výkonnosti, nejsou zárukou výnosů budoucích a nezohledňují poplatky a daně.
  - Jakýkoliv konkrétní investiční nástroj zmíněný v podcastu nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.
  - Podrobné informace, o konkrétních investičních nástrojích, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
  - Podílové fondy na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.

  • 12 min
  #55: Představujeme vám Pavla Kopečka (ČSOB Investice pod pokličkou)

  #55: Představujeme vám Pavla Kopečka (ČSOB Investice pod pokličkou)

  V tomto netradičním podcastu se moderátor Jan Šírek zaměří nikoliv na fond, či finanční trhy, ale přímo na správce jednoho z největších fondů spravovaných v České republice. Řeč bude s Pavlem Kopečkem nejen na téma správy fondu ČSOB Bohatství, ale také o jeho životní cestě až do ČSOB Asset Managementu. Přejeme vám příjemný poslech.

  - Tento materiál má pouze informační charakter a nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy.
  - Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena.
  - Minulé výnosy, stejně jako prognózy očekávané výkonnosti, nejsou zárukou výnosů budoucích a nezohledňují poplatky a daně.
  - Jakýkoliv konkrétní investiční nástroj zmíněný v podcastu nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.
  - Podrobné informace, o konkrétních investičních nástrojích, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
  - Podílové fondy na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.

  • 26 min
  #54: Rok 2023 pohledem investičního stratéga (ČSOB Investice pod pokličkou)

  #54: Rok 2023 pohledem investičního stratéga (ČSOB Investice pod pokličkou)

  Nový rok, nová znělka a také vyšší kvalita zvuku. Nejen na tyto novinky se můžete těšit v nadcházejícím podcastu. Moderátor Jan Šírek se tentokrát zaměří společně s Jaroslavem Vybíralem, hlavním investičním stratégem společnosti ČSOB Asset Management, na témata, která zajímají každého investora: co očekávat od roku 2023 z investičního pohledu? Mohou akcie nabídnout smysluplné investiční příležitosti a co očekávat od korunových dluhopisů? Máme více, nebo méně investičních příležitostí ve srovnání s úvodem roku 2022? Nejen na tyto otázky dnes dostanete odpovědi. Přejeme vám příjemný poslech.

  - Tento materiál má pouze informační charakter a nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy.
  - Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena.
  - Minulé výnosy, stejně jako prognózy očekávané výkonnosti, nejsou zárukou výnosů budoucích a nezohledňují poplatky a daně.
  - Jakýkoliv konkrétní investiční nástroj zmíněný v podcastu nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.
  - Podrobné informace, o konkrétních investičních nástrojích, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
  - Podílové fondy na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.

  • 12 min
  #53: Rok 2022 ve zpětném zrcátku (ČSOB Investice pod pokličkou)

  #53: Rok 2022 ve zpětném zrcátku (ČSOB Investice pod pokličkou)

  V tomto podcastu se moderátor Jan Šírek zaměří na uplynulé období, na zásadní události, které ovlivňovaly investiční rozhodování a které nám také mohou pomoci v roce 2023. Připomene také nejslavnější citát za rok 2022 ze strany investičního stratéga Jaroslava Vybírala, kterým charakterizoval současný ekonomický vývoj.
  Dovolte nám všem posluchačům poděkovat za přízeň a popřát příjemné svátky a klidný, ve zdraví prožitý rok 2023.

  - Tento materiál má pouze informační charakter a nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy.
  - Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena.
  - Minulé výnosy, stejně jako prognózy očekávané výkonnosti, nejsou zárukou výnosů budoucích a nezohledňují poplatky a daně.
  - Jakýkoliv konkrétní investiční nástroj zmíněný v podcastu nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.
  - Podrobné informace, o konkrétních investičních nástrojích, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací, Jak se stanovuje produktové skóre a v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.
  - Podílové fondy na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů.

  • 6 min

Customer Reviews

4.1 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

Top Podcasts In Business

Seznam Zprávy
Vojta Žižka
Rozbité prasátko
Forbes Česko
Eliška Vyhnánková
CzechCrunch

You Might Also Like

Seznam Zprávy
Vojta Žižka
Rozbité prasátko
Forbes Česko
Tomáš Jirsa a Michal Půr
Seznam Zprávy