30 episodes

Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Đây là quyển sách duy nhất về thể loại self-help liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất (Best-seller) do The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền.
Nghe bản FULL tại: voiz.vn/download
Facebook: www.facebook.com/VoizFM

Đắc Nhân Tâm (Bản FULL Sách nói hay tại Voiz.vn‪)‬ Voiz FM & Thư viện Sách nói First News

  • Arts

Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Đây là quyển sách duy nhất về thể loại self-help liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất (Best-seller) do The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền.
Nghe bản FULL tại: voiz.vn/download
Facebook: www.facebook.com/VoizFM

  Phần I - Chương 3: Ai Làm Được Điều Dưới Đây, Người Đó Sẽ Có Cả Thế Giới

  Phần I - Chương 3: Ai Làm Được Điều Dưới Đây, Người Đó Sẽ Có Cả Thế Giới

  Phần I - Chương 3: Ai Làm Được Điều Dưới Đây, Người Đó Sẽ Có Cả Thế Giới

  • 24 sec
  Phần II - Chương 6: Để Mọi Việc Luôn Được Suông Sẻ

  Phần II - Chương 6: Để Mọi Việc Luôn Được Suông Sẻ

  Phần II - Chương 6: Để Mọi Việc Luôn Được Suông Sẻ

  • 24 sec
  Phần II - Chương 8: Thu Hút Sự Quan Tâm Của Người Khác

  Phần II - Chương 8: Thu Hút Sự Quan Tâm Của Người Khác

  Phần II - Chương 8: Thu Hút Sự Quan Tâm Của Người Khác

  • 24 sec
  Phần II - Chương 9: Để Người Khác Yêu Thích Bạn Ngay Lập Tức

  Phần II - Chương 9: Để Người Khác Yêu Thích Bạn Ngay Lập Tức

  Phần II - Chương 9: Để Người Khác Yêu Thích Bạn Ngay Lập Tức

  • 24 sec
  Phần III - Chương 10: Không Tranh Cãi !

  Phần III - Chương 10: Không Tranh Cãi !

  Phần III -  Chương 10: Không Tranh Cãi !

  • 24 sec
  Phần III - Chương 11: Tôn Trọng Ý Kiến Người Khác

  Phần III - Chương 11: Tôn Trọng Ý Kiến Người Khác

  Phần III - Chương 11: Tôn Trọng Ý Kiến Người Khác

  • 24 sec

Top Podcasts In Arts