1 hr

#149 Michal Vašečka - Slováci, toto potrebujete poču‪ť‬ LEVOSPHERE - marketing v praxi

    • Marketing

viac informácii: https://www.levosphere.sk/

Michal Vašečka sa ako sociológ zaoberá otázkami populizmu, extrémizmu a občianskej spoločnosti. S Michalom sme nahrávali rozhovor koncom roku 2020 o tom, ako nás Slovákov ovplyvnili technológie aj pandémia. Tento podcast nájdete pod názvom Michal Vašečka - Slováci pohľadom sociológa. Zdá sa, že rok je krátka doba, no vzhľadom na rapídny vývoj už nie len s koronavírusom, ale aj s vojnou na Ukrajine a rastúcou infláciou, sa u nás udiali viaceré zmeny. Práve preto sme pozvali p. Vašečku opäť, aby nám porozprával, čo sa u nás zmenilo. V rozhovore rozoberáme témy ako pandémia, vojna na Ukrajine, vývoj spoločnosti a dostaneme sa aj k inflácii.

V podcaste sa dozviete:


ako sa zmenili Slováci od začiatku roku 2021 až po prebiehajúcu vojnu
čo sa bude so Slovákmi diať ďalšie roky
čo máme my Slováci, spotrebitelia teraz v hlavách
ako vnímajú Slováci celú situáciu s vojnou na Ukrajine
či Slováci reagovali na vojnu na Ukrajine inak ako zvyšok Európy
či je polarizácia niečo, čo je pre nás normálne
prečo sme my Slováci v niektorých veciach nevyspelí a nevnímame problémy, ktoré sa okolo nás dejú
ako vnímajú Slováci zvyšujúcu sa infláciu

Pandémia nám priniesla ontologickú neistotu, čo znamená, že naše bytie bolo otrasené od základov a celkom sme sa z toho nedostali. Na oddýchnutie sme však nedostali priestor vôbec, pretože hneď na to prišla vojna. Ako nás to ovplyvnilo a čo to pre nás znamená, nám Michal prezrádza v rozhovore. Neskôr dodáva, že naša spoločnosť sa začala rozpadať. V minulosti v takejto situácii vždy vznikali občianske vojny. Myslíte, že to čaká aj nás? Odpoveď sa dozviete od Michala.

Čo nám Michal odporúča na záver v súvislosti s marketingom?

„Ľudia, ktorí sú z biznisu a budú z biznisu, tak vidia veci nepomerne širšie ako v minulosti. Mali by však vnímať to, čo sa deje z hľadiska CSR, corporate social responsibility celého sociálneho marketingu v zahraničí v najvyspelejších krajinách, aby nezmrzli v tom, čo je dnes typické pre Slovensko.

Kedysi bolo pre firmu dôležité mať zisk a dodržiavať zákon. Nič iné nemuseli spoločnosti robiť. Postupne prišli pokusy vtiahnuť ľudí a nenechať ich byť obyčajnými konzumentami, ale vtiahnuť ich do „hry“. Teraz sa svet dostal do ďalšej fázy, kde už ani toto nestačí robiť. Biznis bude musieť vojsť ďalej do tvorby verejných politik. Vidíme to už aj v zahraničí, že sa to deje.“

viac informácii: https://www.levosphere.sk/

Michal Vašečka sa ako sociológ zaoberá otázkami populizmu, extrémizmu a občianskej spoločnosti. S Michalom sme nahrávali rozhovor koncom roku 2020 o tom, ako nás Slovákov ovplyvnili technológie aj pandémia. Tento podcast nájdete pod názvom Michal Vašečka - Slováci pohľadom sociológa. Zdá sa, že rok je krátka doba, no vzhľadom na rapídny vývoj už nie len s koronavírusom, ale aj s vojnou na Ukrajine a rastúcou infláciou, sa u nás udiali viaceré zmeny. Práve preto sme pozvali p. Vašečku opäť, aby nám porozprával, čo sa u nás zmenilo. V rozhovore rozoberáme témy ako pandémia, vojna na Ukrajine, vývoj spoločnosti a dostaneme sa aj k inflácii.

V podcaste sa dozviete:


ako sa zmenili Slováci od začiatku roku 2021 až po prebiehajúcu vojnu
čo sa bude so Slovákmi diať ďalšie roky
čo máme my Slováci, spotrebitelia teraz v hlavách
ako vnímajú Slováci celú situáciu s vojnou na Ukrajine
či Slováci reagovali na vojnu na Ukrajine inak ako zvyšok Európy
či je polarizácia niečo, čo je pre nás normálne
prečo sme my Slováci v niektorých veciach nevyspelí a nevnímame problémy, ktoré sa okolo nás dejú
ako vnímajú Slováci zvyšujúcu sa infláciu

Pandémia nám priniesla ontologickú neistotu, čo znamená, že naše bytie bolo otrasené od základov a celkom sme sa z toho nedostali. Na oddýchnutie sme však nedostali priestor vôbec, pretože hneď na to prišla vojna. Ako nás to ovplyvnilo a čo to pre nás znamená, nám Michal prezrádza v rozhovore. Neskôr dodáva, že naša spoločnosť sa začala rozpadať. V minulosti v takejto situácii vždy vznikali občianske vojny. Myslíte, že to čaká aj nás? Odpoveď sa dozviete od Michala.

Čo nám Michal odporúča na záver v súvislosti s marketingom?

„Ľudia, ktorí sú z biznisu a budú z biznisu, tak vidia veci nepomerne širšie ako v minulosti. Mali by však vnímať to, čo sa deje z hľadiska CSR, corporate social responsibility celého sociálneho marketingu v zahraničí v najvyspelejších krajinách, aby nezmrzli v tom, čo je dnes typické pre Slovensko.

Kedysi bolo pre firmu dôležité mať zisk a dodržiavať zákon. Nič iné nemuseli spoločnosti robiť. Postupne prišli pokusy vtiahnuť ľudí a nenechať ich byť obyčajnými konzumentami, ale vtiahnuť ich do „hry“. Teraz sa svet dostal do ďalšej fázy, kde už ani toto nestačí robiť. Biznis bude musieť vojsť ďalej do tvorby verejných politik. Vidíme to už aj v zahraničí, že sa to deje.“

1 hr