1 h

#6 PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. - Kompenzační cvičení z pohledu prevence FYZNESS PODCAST

    • Osobní rozvoj

PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. je vedoucí katedry fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK od roku 2018, členkou České kineziologické společnosti a České asociace dětských Bobath terapeutů. Dlouhodobě spolupracuje s Aliancí dětského plavání. Zaměřuje se na sportovní a pohybové aktivity specifických skupin (dětská populace), řešení vývojových dysbalancí, poúrazová terapie, posturální stabilita, telerehabilitace a mnoho dalších.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:
Jaké jsou nejčastější příčiny poruch pohybového aparátu u mladých sportovců?
Mohou pomoci kompenzační cvičení předcházet zraněním?
Lze rozpoznat, že má mladý sportovec pro konkrétní sport tělesné predispozice?
Jakým způsobem lze posoudit účinnost kompenzačních cvičení?
Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti kompenzačních cvičení?
A mnoho dalších zajímavých otázek.

🎙️Příjemný poslech 🎙️

PhDr. Tereza Nováková, Ph.D. je vedoucí katedry fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK od roku 2018, členkou České kineziologické společnosti a České asociace dětských Bobath terapeutů. Dlouhodobě spolupracuje s Aliancí dětského plavání. Zaměřuje se na sportovní a pohybové aktivity specifických skupin (dětská populace), řešení vývojových dysbalancí, poúrazová terapie, posturální stabilita, telerehabilitace a mnoho dalších.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT:
Jaké jsou nejčastější příčiny poruch pohybového aparátu u mladých sportovců?
Mohou pomoci kompenzační cvičení předcházet zraněním?
Lze rozpoznat, že má mladý sportovec pro konkrétní sport tělesné predispozice?
Jakým způsobem lze posoudit účinnost kompenzačních cvičení?
Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti kompenzačních cvičení?
A mnoho dalších zajímavých otázek.

🎙️Příjemný poslech 🎙️

1 h