69 episodes

அனைவர்க்கும் அறிவியல் -
அறிவியல், தொழில்நுட்பம், சுகாதாரம், சுற்றாடல் தொடர்பான புதிய தகவல்களை வாரந்தோறும் சுமந்துவரும் செய்திப் பெட்டகம்.

Anaivarkkum Ariviyal BBC

    • Science

அனைவர்க்கும் அறிவியல் -
அறிவியல், தொழில்நுட்பம், சுகாதாரம், சுற்றாடல் தொடர்பான புதிய தகவல்களை வாரந்தோறும் சுமந்துவரும் செய்திப் பெட்டகம்.

Top Podcasts In Science

Listeners Also Subscribed To

More by BBC