8 episodes

Ročný chronologický plán čítania biblie.

Biblia za ro‪k‬ Biblia za rok

  • Christianity

Ročný chronologický plán čítania biblie.

  Zhrnutie 8. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 8. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 8. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
  kapitoly: Levitikus 19-27, Numeri 1-6

  https://bibliazarok.sk
  email: info@bibliazarok.sk

  • 32 min
  Zhrnutie 7. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 7. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 7. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
  kapitoly: Exodus 39-40, Levitikus 1-18

  https://bibliazarok.sk
  email: info@bibliazarok.sk

  • 37 min
  Zhrnutie 6. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 6. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 6. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
  kapitoly: Exodus 19-38

  https://bibliazarok.sk
  email: info@bibliazarok.sk

  • 39 min
  Zhrnutie 5. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 5. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 5. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
  kapitoly: Genesis 48-50, Exodus 1-18

  https://bibliazarok.sk
  email: info@bibliazarok.sk

  • 39 min
  Zhrnutie 4. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 4. týždňa - Biblia za rok

  Zhrnutie 4. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
  kapitoly: Genesis 30-47

  https://bibliazarok.sk
  email: info@bibliazarok.sk

  • 34 min
  Zhrnutie 3. týždňa

  Zhrnutie 3. týždňa

  Zhrnutie 3. týždňa chronologického plánu čítania Biblie
  kapitoly: Jób 40-42, Genesis 12-29

  https://bibliazarok.sk
  email: info@bibliazarok.sk

  • 28 min

Top Podcasts In Christianity