56 episodes

Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

Dominikánská 8 Dominikánská 8

  • Religion & Spirituality

Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

  Pro smrt uděláno (16. června 2022)

  Pro smrt uděláno (16. června 2022)

  O smrti se v naší společnosti mluví velmi málo, jako by to bylo něco nepatřičného, co se má odehrát za zdmi nemocnic a nerušit spokojený život ostatních. Změnit se to snaží autoři knihy Pro smrt uděláno, se svými rozhovory o posledních věcech s různými významnými českými osobnostmi. Proč je důležité o smrti mluvit? Co se děje, když se v rodinách o smrti nemluví? Co dělá s člověkem zkušenost smrti blízkého člověka? Co když se jedná o smrt násilnou, předčasné přetržení života, jako je tomu teď v situaci války?

  Dana Němcová, Věra Nováková, Michal Plzák, Lucie Vopálenská. Moderuje Karolína Koubová

  • 1 hr 9 min
  Historická zátěž a smíření (2. června 2022)

  Historická zátěž a smíření (2. června 2022)

  Mnoho míst na světě tíží rány z dávné i úplně nedávné historie, které ovlivňují mezilidské soužití. Na některá místa doléhají rány právě teď a cesta smíření je otázkou daleké budoucnosti. Nezahojené rány z minulosti jsou často zdrojem dalšího napětí. Jak s nimi nakládat? Jak se utváří národní paměť? Jak má vypadat smíření, aby bylo skutečně spravedlivé? Jak pracovat s rozdílnostmi? Jak dopřát každé společnosti tolik úcty, kolik potřebuje, aby se necítila přehlížená, zahnaná do kouta?

  Karin Hofmeisterová, Tomáš Petráček, Petr Sláma. Moderuje Petr Fischer

  • 1 hr 23 min
  Česká architektura 2021–2022 (1. června 2022)

  Česká architektura 2021–2022 (1. června 2022)

  22. ročenku Česká architektura 2021–2022 uvede vydavatelka Dagmar Vernerová a letošní kurátorka ročenky Pavla Melková. Poté bude následovat panelová debata na téma Krása a účelnost v architektuře. Jak se k sobě v architektuře tyto dvě kategorie mají? Je krása čistě subjektivní kategorie? Jak se do jejího vnímání promítá dobový vkus? A jak je tomu s účelností?

  Pavla Melková, Josef Pleskot, Michal Škoda, Dagmar Vernerová. Moderuje Petr Vizina

  • 42 min
  Žena ať v církvi promluví (12. května 2022)

  Žena ať v církvi promluví (12. května 2022)

  Uvedení knihy Zdeňka Jančaříka

  Nadpis knížky sugeruje, že žena v církvi mlčí. Žena však už v církvi promlouvá dávno, promlouvala v Ježíšově době, ve starověku i ve středověku, její hlas byl slyšet ve století 19. i 20. Proč si tedy takové otázky vůbec klademe? Na jednu stranu se už do novozákonních formulací promítají různé dobové konvence, na druhou stranu právě Nový Zákon radikálně stírá různé dělící linie. Jak s vědomím výrazných ženských postav v Bibli a v církevních dějinách promýšlet roli ženy v církvi dnes? Co mohou ženy církvi přinést? Co jí přinášejí? Jaké místo by měly ženy v církvi zastávat? Jaké obrazy ženy nám k tomu nabízí Bible? Jaké místo zastávaly ženy v počátcích církve?

  Zdeněk Jančařík, Mireia Ryšková. Moderuje Martin Bedřich

  • 1 hr 28 min
  Vést a sloužit (28. dubna 2022)

  Vést a sloužit (28. dubna 2022)

  Vést řeholní společenství znamená neustále hledat křehkou rovnováhu mezi vedením a nasloucháním potřebám komunity a jejích jednotlivých členů. Jak vedení řádu v praxi v jednotlivých komunitách vypadá? Jak zde probíhá dialog? Na jaké problémy představení naráží?

  Hosté: František Hylmar, Jakub Sadílek, Vojtěcha Zikešová. Moderuje Benedikt Mohelník

  • 1 hr 36 min
  Básníci pro Ukrajinu (7. dubna 2022)

  Básníci pro Ukrajinu (7. dubna 2022)

  Múzy ve válce nemlčí. Benefiční autorské čtení aktuálních básní s doprovodem současné hudby studentů HAMU. Výtěžek akce bude věnován na pomoc Ukrajině prostřednictvím ukrajinského velvyslanectví a organizace Člověk v tísni.

  Adam Borzič, Anna Beata Háblová, Marie Iljašenko, Julia Kručak

  Živou hudbou doprovázejí studenti HAMU pod vedením Jana Trojana.

  • 1 hr 32 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Český rozhlas
Šimon Grimmich
Magické Česko
Derek Beres, Matthew Remski, Julian Walker
Theravadovy buddhismus
Osvěta magie a čarodějnictví

You Might Also Like