87 episodes

Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

Dominikánská 8 Dominikánská 8

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 1 Rating

Místo vzdělání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze

  Církev a svět (7. června 2023)

  Církev a svět (7. června 2023)

  Jaký je vlastně vztah církve a světa? Z četby novozákonních textů může člověk nabýt dojmu, že stojí v přímém protikladu. Jak hledat cestu mezi uzavřeností a splynutím? Může se církev od světa něco naučit? Má se církev světu v hlásání evangelia přizpůsobovat? Jsou oblasti života, kam církev vůbec nezasahuje?

  Hosté: Josef Prokeš

  • 1 hr 23 min
  Dietrich Bonhoeffer | Tváří v tvář zlu (1. června 2023)

  Dietrich Bonhoeffer | Tváří v tvář zlu (1. června 2023)

  Německý luterský teolog Dietrich Bonhoeffer oponoval nacistickému režimu církevně i občansky, modlitbou i činem: když zpíval gregoriánský chorál a zachraňoval Židy, když se, zapojen do příprav protihitlerovského puče, modlil za vojenskou porážku své vlasti.
  Co znamená pro křesťana angažovat se? Jak se taková angažovanost projevuje v extrémní situaci nesvobody? Na co kladl Bonhoeffer důrazy ve své teologii? Čím pro nás může být inspirativní dnes?

  Hosté: Noemi Bravená, Kateřina Lachmanová, Jan Štefan
  Moderuje: Benedikt Mohelník OP

  • 1 hr 33 min
  Konspirace (25. května 2023)

  Konspirace (25. května 2023)

  Konspirační teorie se v posledních letech staly významným společenským jevem, který vzbuzuje obavy a posiluje stav „rozdělené společnosti“. Nejedná se jen o soukromé přesvědčení jednotlivců, ale velkých skupin lidí; daří se jim i v křesťanském prostředí. Proč k tomuto nárůstu vlivu konspiračních teorií dochází? Kde mají původ hlavní konspirační teorie, kterým se v Čechách daří? Jak a jaké konspirace se šíří na sociálních sítích? S jakými dezinformacemi se pojí?

  Hosté: Václav Cvrček, Kateřina Hlaváčová, Zuzana Kostićová. Moderuje: Matěj Senft

  • 1 hr 41 min
  Holocaust Romů a Sintů (23. května 2023)

  Holocaust Romů a Sintů (23. května 2023)

  Holokaust Romů a Sintů ležel dlouho ve stínu holokaustu Židů. Podle nacistické ideologie však neměli právo na život ani Romové a Sintové, kteří stali také oběťmi systematického pronásledování a genocidy na základě „rasy“. V čem byl romský holokaust specifický? Jak probíhala jeho poválečná recepce? Došlo v tom, jak se česká společnost k problému staví, k nějakému vývoji?

  Hosté: Renata Berkyová, Kateřina Čapková, Jana Horváthová.
  Moderuje: Petr Vizina

  • 1 hr 26 min
  Svatost (3. května 2023 )

  Svatost (3. května 2023 )

  Buďte svatí, neboť já jsem svatý. Výzva ke svatosti je přítomná ve Starém i Novém zákoně. Jak si ale svatost představit? Co vlastně svatost znamená? Chápeme ji napříč konfesemi stejně? Jak se k sobě má svatost a hřích? Je svatý člověk úplně dokonalý, bezchybný? A má smysl svaté kanonizovat?
  Hosté: Alexandra Jacobea, Dagmar Kopecká, Pavel Pola
  Moderuje: Matěj Jirsa

  Foto: Petr Neubert

  • 1 hr 20 min
  Uskromni se | Environmentální krize jako výzva (27. dubna 2023)

  Uskromni se | Environmentální krize jako výzva (27. dubna 2023)

  Skutečnost klimatické změny si dnes uvědomuje snad každý, i když ji přehlušuje mnoho jiných problémů dnešní doby. Není environmentální krize dobrou příležitostí, jak se vrátit k některým dnes pozapomenutým křesťanským ctnostem? Jaké impulsy současná environmentální krize křesťanství přináší? Jaká poučení bychom si z ní měli vzít?
  Hosté: Bohuslav Binka, Lucie Kolářová, Jan Zámečník. Moderuje Karolína Koubová

  • 1 hr 14 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Cestyksobe
Karel a Jakub
Radan Kuča
Rádio 7 CZ (TWR)
Radio Proglas
O Třech ve třech

You Might Also Like