1 hr 53 min

Fortis #1 — Oplatí sa byť odvážny a statočný? (Z. Wienk, M. Božík, J. Jarina) Kandelaber

    • Society & Culture

ZUZANA WIENK
je vyštudovaná novinárka a občianska aktivistka. Založila watchdogovú organizáciu Aliancia Fair-play, ktorá sa dlhodobo profiluje ako občiansky dozor nad správou vecí verejných. Stojí za vznikom ocenia Biela Vrana a platformou Bystriny, ktorá prepája aktívnych ľudí naprieč Slovenskom.

MAREK BOŽÍK
je Bardejovčan a kníhkupec. Niekoľko rokov sa spolu s iniciatívou Park v meste neúspešne snažil presvedčiť mesto, aby podľa prísľubu vybudovalo na mieste bývalých vojenských kasární mestský park. Čelil žalobe na ochranu osobnosti zo strany primátora a tvrdej diskreditačnej kampani. Za svoj boj proti predaju areálu bývalých kasární získal v roku 2010 ocenenie Biela vrana.

JOZEF JARINA
je znalec tretieho sektora, dlhoročný správca a štatutár Komunitnej nadácie Bardejov. V minulosti pôsobil ako prezident Asociácie komunitných nadácií Slovenska, predtým ako starosta obce. Svojho času zakladal miestnu organizáciu VPN v Raslaviciach. Je zakladajúcim členom miestnej občianskej iniciatívy Fortis.

Prečo vzniklo ocenenie Biela vrana?
Aký je príbeh združenia Park v meste?
A má zmysel bojovať proti neprávostiam??

Počúvajte náš podcast!

FORTIS
je miestna občianska iniciatíva, ktorá vznikla v roku 20018 v Bardejove. Jej zakladateľmi sú zástupcovia miestnych neziskových organizácií, ktorých k založeniu podnietili dlhodobo pretrvávajúce nekorektné praktiky používané pri výkone verejnej správy, predovšetkým v školstve a miestnej samospráve. Úlohou tejto iniciatívy je monitorovať nekorektné praktiky a byť nápomocný osobám, ktoré sa stali ich obeťami.

(29. 8. 2020)

Pýta sa: Alenka Petejová
Mixuje: Peťo Sivanič
www.kandelaber.sk

ZUZANA WIENK
je vyštudovaná novinárka a občianska aktivistka. Založila watchdogovú organizáciu Aliancia Fair-play, ktorá sa dlhodobo profiluje ako občiansky dozor nad správou vecí verejných. Stojí za vznikom ocenia Biela Vrana a platformou Bystriny, ktorá prepája aktívnych ľudí naprieč Slovenskom.

MAREK BOŽÍK
je Bardejovčan a kníhkupec. Niekoľko rokov sa spolu s iniciatívou Park v meste neúspešne snažil presvedčiť mesto, aby podľa prísľubu vybudovalo na mieste bývalých vojenských kasární mestský park. Čelil žalobe na ochranu osobnosti zo strany primátora a tvrdej diskreditačnej kampani. Za svoj boj proti predaju areálu bývalých kasární získal v roku 2010 ocenenie Biela vrana.

JOZEF JARINA
je znalec tretieho sektora, dlhoročný správca a štatutár Komunitnej nadácie Bardejov. V minulosti pôsobil ako prezident Asociácie komunitných nadácií Slovenska, predtým ako starosta obce. Svojho času zakladal miestnu organizáciu VPN v Raslaviciach. Je zakladajúcim členom miestnej občianskej iniciatívy Fortis.

Prečo vzniklo ocenenie Biela vrana?
Aký je príbeh združenia Park v meste?
A má zmysel bojovať proti neprávostiam??

Počúvajte náš podcast!

FORTIS
je miestna občianska iniciatíva, ktorá vznikla v roku 20018 v Bardejove. Jej zakladateľmi sú zástupcovia miestnych neziskových organizácií, ktorých k založeniu podnietili dlhodobo pretrvávajúce nekorektné praktiky používané pri výkone verejnej správy, predovšetkým v školstve a miestnej samospráve. Úlohou tejto iniciatívy je monitorovať nekorektné praktiky a byť nápomocný osobám, ktoré sa stali ich obeťami.

(29. 8. 2020)

Pýta sa: Alenka Petejová
Mixuje: Peťo Sivanič
www.kandelaber.sk

1 hr 53 min

Top Podcasts In Society & Culture