45 episodes

Duševné zdravie, výchova detí, problémy mladých ľudí a nástrahy internetu. Na nás - psychológov z internetovej linky dôvery ipcko.sk - sa deti a mladí ľudia v ťažkostiach obrátili už viac ako 120-tisíckrát. Preto sa spolu ďalšími odborníkmi rozprávame o témach, ktoré nás profesionálne a ľudsky zaujímajú, spoločne hľadáme riešenia a ponúkame užitočné informácie, ktoré pomáhajú.

hmmm... | podcast psychologickej poradne IPčko.sk IPčko.sk

  • Mental Health
  • 5.0, 1 Rating

Duševné zdravie, výchova detí, problémy mladých ľudí a nástrahy internetu. Na nás - psychológov z internetovej linky dôvery ipcko.sk - sa deti a mladí ľudia v ťažkostiach obrátili už viac ako 120-tisíckrát. Preto sa spolu ďalšími odborníkmi rozprávame o témach, ktoré nás profesionálne a ľudsky zaujímajú, spoločne hľadáme riešenia a ponúkame užitočné informácie, ktoré pomáhajú.

  Keď smrť prekročí prah školy. Ako pomôcť deťom zvládnuť tragédiu?

  Keď smrť prekročí prah školy. Ako pomôcť deťom zvládnuť tragédiu?

  Smrteľné úrazy, autonehody, samovraždy a bohužiaľ už aj ozbrojené útoky. Nešťastia, úmrtia a tragédie sa nevyhýbajú ani školám a školským kolektívom. A keďže pre deti a mladých ľudí sú často stredobodom ich života, tieto udalosti sa ich dotýkajú rovnako, ak nie aj viac ako tie rodinnné, či súkromné.
  Ale sú na ne pripravené? Vedia prijať smútok a spracovať stratu?
  O tom, ako deti a mladí ľudia prežívajú tragické udalosti v školskom prostredí, prečo sa ich neoplatí prekonávať mlčaním, ako môžu pomôcť psychológovia a ako prebieha krízová intervencia na škole sme sa rozprávali so psychologičkou a psychoterapeutkou s výcvikom v Gestalt terapii a EMDR terapii zameranom na traumu, Mgr. Máriou Anyalaiovou, PhD.
  Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:
  ⌲ IPčko.sk: ipcko.sk ⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk ⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk
  Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:
  ⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast ⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast ⌲ E-mail: podcast@ipcko.sk
  Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc:
  ⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu): patreon.com/ipckohmmm ⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko): ipcko.darujme.sk/3057 ⌲ Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu ⌲ 2%: ipcko.sk/2-zmozu-vela
  hmmm... pre Vás pripravujú:
  ⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko instagram.com/marek__franko ⌲ Produkcia a odborný dohľad: Mgr. Lenka Nemcová instagram.com/happylela, PhDr. Marek Madro instagram.com/marcusmadro a Mgr. Zuzana Juráneková instagram.com/zuzkajuranekova

  • 1 hr 2 min
  Pôrod nemusí byť horor. Ako na to?

  Pôrod nemusí byť horor. Ako na to?

  Negatívna medializácia, strach z bolesti, komplikácii, alebo aj neistota z novej životnej etapy. Aj keď je pôrod prirodzenou a vo svojej podstate veľmi radostnou udalosťou, mnohé ženy, ich partneri, či vôbec laická verejnosť má z neho skôr obavy. A ak k nim ešte pridáte predstavu o najkrajšom životnom zážitku a reálne možnosti slovenského zdravotníctva, máte dobrý základ, no minimálne pre pocity sklamania.
  Bol vždy pôrod spojený najmä s negatívnymi emóciami? Ako s nimi pracovať a prípadne sa na ne pripraviť? A ako vlastne prebieha pôrod z pohľadu psychológie? Aj o tom sa budem dnes rozprávať s klinickou psychologičkou z I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU a UNB a hlavnou odborníčkou pre psychológiu MZ SR, PhDr. Katarínou Jandovou, PhD.
  Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:
  ⌲ IPčko.sk: ipcko.sk ⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk ⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk
  Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:
  ⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast ⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast ⌲ E-mail: podcast@ipcko.sk
  Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc:
  ⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu): patreon.com/ipckohmmm ⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko): ipcko.darujme.sk/3057 ⌲ Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu ⌲ 2%: ipcko.sk/2-zmozu-vela
  hmmm... pre Vás pripravujú:
  ⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko instagram.com/marek__franko ⌲ Produkcia a odborný dohľad: Mgr. Lenka Nemcová instagram.com/happylela a PhDr. Marek Madro instagram.com/marcusmadro

  • 1 hr 8 min
  Väzenie je trest, ale môže byť aj odmenou? Odpovedá väzenský psychológ

  Väzenie je trest, ale môže byť aj odmenou? Odpovedá väzenský psychológ

  Väčšina z nás sa tam nikdy nedostane a vlastne je to aj dobre. Veď odsúdiť niekoho na trest odňatia slobody, alebo inak poslať do väzenia, by sme mali až v tých najkrajnejších prípadoch. Asi preto len veľmi zriedkavo uvažujeme nad tým, čo prežívajú ľudia vo výkone trestu a to aj napriek tomu, že v súčasnosti je za slovenskými múrmi väzníc niekoľko tisíc odsúdených.
  Pandémia nás však na chvíľu uväznila všetkých a nebolo nám to teda dvakrát príjemné. A najmenej asi Slovákom a Slovenkám vracajúcim sa zo zahraničia, ktorí sa ocitli v prísnom režime štátnej karantény.
  Prečo teda tak ťažko znášame obmedzenie našej slobody až to považujeme za trest? Aký je každodenný život vo väzení, čo prežívajú odsúdení, ako prebieha ich resocializácia a čo vlastne vo väzení robí psychológ? Aj o tom sme sa rozprávali s penitenciárnym psychológom z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Leopoldove a odborným asistentom na Katedre psychologických vied UKF v Nitre mjr. PhDr. Ľubomírom Čornákom, PhD.
  Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov:
  ⌲ IPčko.sk: ipcko.sk ⌲ Dobrá linka: dobralinka.sk ⌲ Krízová linka pomoci: krizovalinkapomoci.sk
  Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:
  ⌲ Facebook: facebook.com/hmmmpodcast ⌲ Instagram: instagram.com/hmmm_podcast ⌲ E-mail: podcast@ipcko.sk
  Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc:
  ⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu): patreon.com/ipckohmmm ⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko): ipcko.darujme.sk/3057 ⌲ Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu/⌲ 2%: ipcko.sk/2-zmozu-vela/
  hmmm... pre Vás pripravujú:
  ⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko instagram.com/marek__franko ⌲ Produkcia a odborný dohľad: Mgr. Lenka Nemcová instagram.com/happylela a PhDr. Marek Madro instagram.com/marcusmadro

  • 54 min
  Skrátiť prázdniny? Ani náhodou!

  Skrátiť prázdniny? Ani náhodou!

  Skrátiť, či neskrátiť letné prázdniny? To je otázka, ktorou sa v posledných týždňoch nezaoberali len politici, pedagógovia, žiaci a študenti, ale často aj laická verejnosť. Veď oddychu počas korony bolo dosť, učivo treba dohnať a rodičia by mali pracovať a nie robiť babysitting. Na prvé počutie to znie rozumne, avšak len vtedy, ak by sme obdobie pandémie považovali za plnohodnotné prázdniny, počas ktorých nabrali deti dostatok síl do nasledujúceho, predĺženého školského roka.
  Je to teda skutočne tak a deti sú odpočinuté? Ako prežívali obdobie korony, ako na ne vplýva dlhodobá záťaž, prečo pre ne často prázdniny nie sú oddychom a ako vyzerá vzdelávanie na najlepších školách v Európe? Aj o tom sme sa rozprávali so školskou psychologičkou z Gymnázia v Dubnici nad Váhom a členkou tímu Krízovej linky pomoci PaedDr. Luciou Košťálovou.Tento diel podcastu bol podporený Nadáciou Slovenskej sporiteľne.
  Nezostávajte v ťažkostiach sami a využite pomoc odborníkov:     ipcko.sk dobralinka.sk krizovalinkapomoci.sk
  Facebook: facebook.com/hmmmpodcast
  Instagram: instagram.com/hmmm_podcast
  Youtube: bit.ly/hmmm_youtube
  2%: ipcko.sk/2-zmozu-vela/
  Patreon: patreon.com/ipckohmmm
  Darujme.sk: ipcko.darujme.sk/3057
  Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu/

  • 49 min
  A zrazu sa to dá! Alebo v čom pomohla pandémia ľuďom so zdravotným znevýhodnením?

  A zrazu sa to dá! Alebo v čom pomohla pandémia ľuďom so zdravotným znevýhodnením?

  Na chvíľu sme sa cítili ako oni. Izolovaní, zraniteľný, s obmedzenými možnosťami vzdelávania, či kultúrneho vyžitia. Aj keď na to často zabúdame, ľudia so zdravotným znevýhodnením sú medzi nami a kým obmedzenia počas pandémie boli pre väčšinu spoločnosti novou a náročnou skúsenosťou, pre nich je to veľakrát celoživotná realita.
  Ako teda prežívali uplynulé mesiace práve ľudia s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia? S čím sa trápili a s akými témami sa obracali na psychológov? A naopak, čo sa paradoxne v ich životoch zlepšilo? Aj o tom sme sa rozprávali s Mgr. Zuzanou Juránekovou, špeciálnou pedagogičkou a koordinátorkou Dobrej linky, špecializovanej linky pomoci pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením.
  Nezostávajte v ťažkostiach sami a využite pomoc odborníkov: dobralinka.skipcko.skkrizovalinkapomoci.sk
  Charitatívny večer Spolu pre Slovensko - darcovská SMS: DMS (medzera) SPOLU na číslo 877  bit.ly/2XBx5X0
  Vlogy Dobrej linky o Aspergerovom syndróme: youtu.be/HfpEeE9fW-0
  hmmm... na Youtube: bit.ly/hmmm_youtube
  Facebook: facebook.com/hmmmpodcast
  Instagram: instagram.com/hmmm_podcast
  Patreon:patreon.com/ipckohmmm
  Darujme.sk: ipcko.darujme.sk/3057
  Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu/

  • 39 min
  Ako sa rozlúčiť bez rozlúčky?

  Ako sa rozlúčiť bez rozlúčky?

  Sociálny odstup, ktorý sme zažili v posledných mesiacoch, neznamenal len obmedzenie navštev kín, divadiel, obchodov, či podnikov. Rovnako znemožnil aj účasť na rôznych rodinných udalostiach, nielen na radostných, akými sú oslavy a svadby, ale aj na tých smutných, teda posledných rozlúčkach a pohreboch.
  Ako na nás vplýva, ak nemôžeme dať blízkym posledné zbohom? Je nevyhnutné zúčastniť sa pohrebu? Aké fázy má smútenie a ako sa rozprávať s blízkymi o smrti a pripraviť sa na ňu? Aj o tom sme sa rozprávali so psychologičkou, traumaterapeutkou a členkou tímu krízovej intervencie Modrý anjel Mgr. Janou Račkovou Vyskočil.
  Neváhajte využiť pomoc odborníkov: ipcko.sk dobralinka.sk krizovalinkapomoci.sk
  Podcast hmmm... si môžete vypočuť aj na Youtube: bit.ly/hmmm_youtube
  Facebook: facebook.com/hmmmpodcast
  Instagram: instagram.com/hmmm_podcast
  Patreon: patreon.com/ipckohmmm
  Darujme.sk: ipcko.darujme.sk/3057
  Prenájom štúdia: ipcko.sk/prenajmite-si-studijko-na-nahravanie-podcastu/
  Tento diel podcastu bol podporený Nádáciou Slovenskej sporiteľne.

  • 43 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Mental Health

Listeners Also Subscribed To