170 episodes

The Institute of Anxiety creates a space for the study of anxiety, which is spreading throughout society and manifests itself through insomnia, stress, alienation, loss of empathy, inequalities, and violence. It is suppressed without success by products of the pharmaceutical industry and intensified by growing social and economic uncertainty. The institute aims to be a platform where anxiety communicates and opens itself to a potential solution and turns into a force that is capable of radicalizing and forcing structural changes in the current state of affairs.

Institut úzkosti / Institute of Anxiety Institut úzkosti / Institute of Anxiety

  • Society & Culture
  • 5.0 • 17 Ratings

The Institute of Anxiety creates a space for the study of anxiety, which is spreading throughout society and manifests itself through insomnia, stress, alienation, loss of empathy, inequalities, and violence. It is suppressed without success by products of the pharmaceutical industry and intensified by growing social and economic uncertainty. The institute aims to be a platform where anxiety communicates and opens itself to a potential solution and turns into a force that is capable of radicalizing and forcing structural changes in the current state of affairs.

  Boby / A Blobsleigh

  Boby / A Blobsleigh

  Body, starý auto, koza

  Série dalších zvuků Mluvících Strojů z archivu Mluvících strojů Lukáše Palečka. Lukáš Paleček je autorem kreseb, objektů, performancí a zvukových skladeb, v nichž propůjčuje svůj hlas různým věcem a strojům. Zajímají ho staré přístroje jako jsou pračky Romo a Tatramat nebo rádia a magnetofony značky Tesla.

  Lukáš stroje pozoruje, poslouchá, napodobuje a učí se jejich řeč. Buduje vlastní repertoár, přičemž zvukové projevy strojů, které do něj zařazuje, zkoumá opravdu důkladně. Testuje a cvičí tak vlastní citlivost, schopnost nápodoby, napojení se, paměť. Současně mu ale stroje, zdá se, umožňují obohatit vlastní výrazové prostředky, rozšířit možnosti vlastní řeči. Řeč strojů jako by Lukášovi skýtala možnosti přímějšího vyjádření emoce a kompenzovala to, v čem může být lidský jazyk limitující.

  Více na www.institutuzkosti.cz.

  ------------------------------------

  A bobsleigh, an old car, a goat

  are the new sounds from the sound archive of Lukáš Paleček's Talking Machines. Lukáš Pis an the author of drawings, objects, performances and audio compositions. Lukáš lends his voice to various objects and machines. He is interested in old instruments such as Romo and Tatramat washing machines, or Tesla radios and cassette players.

  Lukáš observes the machines, listens to them, imitates them and learns their language. Lukáš builds up his own repertoire, in which he explores the auditory manifestations of the machines he includes in it in minute detail. He thereby tests and trains his own sensitivity, his ability to mimic and engage, his memory. At the same time, however, it appears that the machines enable him to augment his own means of expression, to extend the possibilities of his own speech. The language of machines has somehow provided Lukáš with opportunities to express his emotions more directly, and compensated for the ways in which human language can be limiting.

  More info about the project on www.institutuzkosti.cz/en

  • 32 sec
  Starý auto / An old car

  Starý auto / An old car

  Body, starý auto, koza

  Série dalších zvuků Mluvících Strojů z archivu Mluvících strojů Lukáše Palečka. Lukáš Paleček je autorem kreseb, objektů, performancí a zvukových skladeb, v nichž propůjčuje svůj hlas různým věcem a strojům. Zajímají ho staré přístroje jako jsou pračky Romo a Tatramat nebo rádia a magnetofony značky Tesla.

  Lukáš stroje pozoruje, poslouchá, napodobuje a učí se jejich řeč. Buduje vlastní repertoár, přičemž zvukové projevy strojů, které do něj zařazuje, zkoumá opravdu důkladně. Testuje a cvičí tak vlastní citlivost, schopnost nápodoby, napojení se, paměť. Současně mu ale stroje, zdá se, umožňují obohatit vlastní výrazové prostředky, rozšířit možnosti vlastní řeči. Řeč strojů jako by Lukášovi skýtala možnosti přímějšího vyjádření emoce a kompenzovala to, v čem může být lidský jazyk limitující.

  Více na www.institutuzkosti.cz.

  ------------------------------------

  A bobsleigh, an old car, a goat

  are the new sounds from the sound archive of Lukáš Paleček's Talking Machines. Lukáš Pis an the author of drawings, objects, performances and audio compositions. Lukáš lends his voice to various objects and machines. He is interested in old instruments such as Romo and Tatramat washing machines, or Tesla radios and cassette players.

  Lukáš observes the machines, listens to them, imitates them and learns their language. Lukáš builds up his own repertoire, in which he explores the auditory manifestations of the machines he includes in it in minute detail. He thereby tests and trains his own sensitivity, his ability to mimic and engage, his memory. At the same time, however, it appears that the machines enable him to augment his own means of expression, to extend the possibilities of his own speech. The language of machines has somehow provided Lukáš with opportunities to express his emotions more directly, and compensated for the ways in which human language can be limiting.

  More info about the project on www.institutuzkosti.cz/en

  • 41 sec
  Koza / A Goat

  Koza / A Goat

  Body, starý auto, koza

  Série dalších zvuků Mluvících Strojů z archivu Mluvících strojů Lukáše Palečka. Lukáš Paleček je autorem kreseb, objektů, performancí a zvukových skladeb, v nichž propůjčuje svůj hlas různým věcem a strojům. Zajímají ho staré přístroje jako jsou pračky Romo a Tatramat nebo rádia a magnetofony značky Tesla.

  Lukáš stroje pozoruje, poslouchá, napodobuje a učí se jejich řeč. Buduje vlastní repertoár, přičemž zvukové projevy strojů, které do něj zařazuje, zkoumá opravdu důkladně. Testuje a cvičí tak vlastní citlivost, schopnost nápodoby, napojení se, paměť. Současně mu ale stroje, zdá se, umožňují obohatit vlastní výrazové prostředky, rozšířit možnosti vlastní řeči. Řeč strojů jako by Lukášovi skýtala možnosti přímějšího vyjádření emoce a kompenzovala to, v čem může být lidský jazyk limitující.

  Více na www.institutuzkosti.cz.

  ------------------------------------

  A bobsleigh, an old car, a goat

  are the new sounds from the sound archive of Lukáš Paleček's Talking Machines. Lukáš Pis an the author of drawings, objects, performances and audio compositions. Lukáš lends his voice to various objects and machines. He is interested in old instruments such as Romo and Tatramat washing machines, or Tesla radios and cassette players.

  Lukáš observes the machines, listens to them, imitates them and learns their language. Lukáš builds up his own repertoire, in which he explores the auditory manifestations of the machines he includes in it in minute detail. He thereby tests and trains his own sensitivity, his ability to mimic and engage, his memory. At the same time, however, it appears that the machines enable him to augment his own means of expression, to extend the possibilities of his own speech. The language of machines has somehow provided Lukáš with opportunities to express his emotions more directly, and compensated for the ways in which human language can be limiting.

  More info about the project on www.institutuzkosti.cz/en

  • 8 sec
  Apolena Rychlíková (TW: substance, sexuální násilí, sebepoškozování)

  Apolena Rychlíková (TW: substance, sexuální násilí, sebepoškozování)

  Apolena Rychlíková (TW: substance, sexuální násilí, sebepoškozování) by Institut úzkosti / Institute of Anxiety

  • 7 min
  Jan Těsnohlídek: Nepřekážet

  Jan Těsnohlídek: Nepřekážet

  Jan Těsnohlídek: Nepřekážet by Institut úzkosti / Institute of Anxiety

  • 10 min
  Lenka Vrbová (TW: deprese)

  Lenka Vrbová (TW: deprese)

  Lenka Vrbová (TW: deprese) by Institut úzkosti / Institute of Anxiety

  • 7 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
17 Ratings

17 Ratings

Top Podcasts In Society & Culture

Čestmír Strakatý
Novinky.cz
Michal Půr, Miroslav Bárta, Martin Kovář.
Forcapture
Petr Mára, Martin Vymětal, Jan Dobrovský
Datarun

You Might Also Like