Jan Bittner: "Aby společnost nepropadala do prázdného středu". O knize Ekonomie koblihy TRHLINA

    • Earth Sciences

Proč má být cílem ekonomie 21. století kobliha? Proč musíme dekonstruovat neoklasický způsob ekonomického uvažování? A čím ho nahradit?

S Janem Bittnerem, jedním z družstevníků nakladatelství IDEA a také ekonomem a analytikem Ministerstva práce a sociálních věcí, jsme mluvili o překladu knihy Ekonomie koblihy: Sedm způsobů ekonomického myšlení pro 21. století od ekonomky Kate Raworth. Diskutovali jsme o tom, jaká dogmata a předpoklady ovládají ekonomii jako akademickou disciplínu i praxi, zejména v souvislosti s ideologií růstu, vnímáním racionality nebo rolí trhu. Kate Raworth přenastavuje a překresluje základní ekonomické koncepty. Snaží se nasměrovat ekonomii k cíli vytvořit udržitelnou společnost, kde mají všichni lidé důstojné podmínky k životu a zároveň společnost nepřekračuje únosné limity naší planety. 

Proč má být cílem ekonomie 21. století kobliha? Proč musíme dekonstruovat neoklasický způsob ekonomického uvažování? A čím ho nahradit?

S Janem Bittnerem, jedním z družstevníků nakladatelství IDEA a také ekonomem a analytikem Ministerstva práce a sociálních věcí, jsme mluvili o překladu knihy Ekonomie koblihy: Sedm způsobů ekonomického myšlení pro 21. století od ekonomky Kate Raworth. Diskutovali jsme o tom, jaká dogmata a předpoklady ovládají ekonomii jako akademickou disciplínu i praxi, zejména v souvislosti s ideologií růstu, vnímáním racionality nebo rolí trhu. Kate Raworth přenastavuje a překresluje základní ekonomické koncepty. Snaží se nasměrovat ekonomii k cíli vytvořit udržitelnou společnost, kde mají všichni lidé důstojné podmínky k životu a zároveň společnost nepřekračuje únosné limity naší planety.