47 episodes

Volná série osobně laděných podcastů zve k letní návštěvě různých spirituálních míst v Čechách. Nečekejte ale žádné uměnovědné rozbory nebo kázání. Často půjde dokonce o místa, která neznáte, která ani nejsou na mapách. I když do několika slavných architektur také nahlédneme. Požádali jsme jednotlivé autory, aby si vybrali taková „punkta“, která jsou jim obzvlášť blízká a pokusili se přiblížit, v čem se jich dotkla, v čem pro ně spočívá jejich přitažlivá síla.

první série - léto 2021
druhá série - léto 2022
třetí série - léto 2023

Hudba a mix: Jan Trojan
Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt
Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánská 8
vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

Letní punkta Letní punkta

  • Religion & Spirituality
  • 5.0 • 1 Rating

Volná série osobně laděných podcastů zve k letní návštěvě různých spirituálních míst v Čechách. Nečekejte ale žádné uměnovědné rozbory nebo kázání. Často půjde dokonce o místa, která neznáte, která ani nejsou na mapách. I když do několika slavných architektur také nahlédneme. Požádali jsme jednotlivé autory, aby si vybrali taková „punkta“, která jsou jim obzvlášť blízká a pokusili se přiblížit, v čem se jich dotkla, v čem pro ně spočívá jejich přitažlivá síla.

první série - léto 2021
druhá série - léto 2022
třetí série - léto 2023

Hudba a mix: Jan Trojan
Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt
Spolupráce: Teresie Bečková

Letní místopisný podcast platformy Dominikánská 8
vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK.

  Sylva Fischerová: Olomoucké kašny a Svatý kopeček

  Sylva Fischerová: Olomoucké kašny a Svatý kopeček

  „Když jsem ale byla malá, bylo jich jen pět – Merkur byl schovaný někde v depozitáři muzea. I tak byl ale soubor olomouckých barokních kašen nesmírně působivý: Héraklés-Herkules s mírně povislou bradou, jak (s výhledem na orloj) zabíjí palicí sedmihlavou hydru, Caesar na koni a s buličíma očima, ten, který prý město založil, vladařský Juppiter se svazkem blesků v ruce a Neptun-Poseidón s trojzubcem a svými koňmi. Tajemstvím byla kašna Tritónů…“


  Sylva Fischerová je básnířka a spisovatelka.

  Letní punkta 2023

  Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

  Hudba a mix: Jan Trojan

  Spolupráce: Teresie Bečková

  Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8 vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v létě 2023.

  (foto: wikipedie)

  • 7 min
  Jana Šrámková: Stražiště

  Jana Šrámková: Stražiště

  „Moc tu toho není. Někdo by si mohl pomyslet, že se ocitl kdesi v pohraničí, ale není to tak. Překvapivě stojíme ve středu republiky, jen jsou od nás všechna větší města, dokonce i lehce větší než nejmenší maloměsta, vzdálená desítky kilometrů. Uprostřed husté sítě osídlení naší země zeje díra – a v té právě jsme.“

  Jana Šrámková je spisovatelka.

  Letní punkta 2023

  Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

  Hudba a mix: Jan Trojan

  Spolupráce: Teresie Bečková

  Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8 vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v létě 2023.

  (foto: Jana Šrámková)

  • 9 min
  Jiří Štourač: Vítochovští mučedníci

  Jiří Štourač: Vítochovští mučedníci

  „Na vítězném oblouku, tedy nejblíže lodi jsou mužské postavy nabodány na přistavená kopí. Jsou to oni prvomučedníci, které dal císař Hadrián zabít, protože se nechtěli zříct víry. Stávají se nenápadně také patrony mučedníků mnohem pozdějších, kteří netrpěli přímo pro víru, ale stali se obětí zla a násilí. Za nimi není třeba chodit daleko, jejich ostatky leží i zde na hřbitově, který kruhovitě obtáčí kostel.“

  Jiří Štourač je malíř.

  Letní punkta 2023

  Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

  Hudba a mix: Jan Trojan

  Spolupráce: Teresie Bečková

  Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8 vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v létě 2023.

  (foto: Jiří Plieštik)

  • 8 min
  Věra Koubová: Šemík ve vlnách Vltavy

  Věra Koubová: Šemík ve vlnách Vltavy

  „Stavba, na niž chci dnes především upozornit, je mnohem méně nápadná než most či katedrála. Zato je ale ve městě zmnožená, tvoří síť, jejíž oka – okna – na nás mohou mrknout z každého nově navštíveného zákoutí. Bude už slavit sedmdesátiny a je dokladem radostné události, sama vlastně překlenuje různé epochy: skončila druhá světová válka a začaly se rodit děti. Tradiční školní budovy přetékaly záplavou žáků, i našel se záchranný člun v podobě provizorních pavilonů. Projekt z roku 1955 vypracovaný architektem Luborem Markem dostal jméno Školička."

  Věra Koubová je překladatelka.

  Letní punkta 2023

  Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

  Hudba a mix: Jan Trojan

  Spolupráce: Teresie Bečková

  Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8 vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v létě 2023.

  (foto: archiv vk)

  • 7 min
  Magdalena Platzová: Orlovice u Klatov

  Magdalena Platzová: Orlovice u Klatov

  „Poprvé jsem byla v Orlovicích, když mi bylo deset či jedenáct. Právě tehdy se zrodila tradice letních jogínských soustředění, která trvá dosud, tedy čtyřicet let. Byla jsem tam nejmladší a tak to mělo nějaký čas zůstat. Účastníci, kromě mojí matky, tehdy nechávali děti doma.“

  Magdalena Platzová je spisovatelka.

  Letní punkta 2023

  Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

  Hudba a mix: Jan Trojan

  Spolupráce: Teresie Bečková

  Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8 vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v létě 2023.

  (foto: Jiří Zavadil)

  • 6 min
  Petr Hruška: Ostravská katedrála

  Petr Hruška: Ostravská katedrála

  „Z hospody za katedrálou jsme se jednou se synem vraceli až ve chvíli, kdy těžkotonážně svítalo. Měli jsme za sebou náročnou noc. Seděli jsme hodiny proti sobě, úzkost otce ze synovy budoucnosti narážela na rozpaky syna z otcovy minulosti. Řekli jsme si hořké věci. Otazník i vykřičník stál nejednou už na začátku věty.“

  Petr Hruška je básník.

  Letní punkta 2023

  Podcast připravují: Klára Jirsová a Norbert Schmidt

  Hudba a mix: Jan Trojan

  Spolupráce: Teresie Bečková

  Letní místopisný podcast platformy Dominikánské 8 vzniká ve spolupráci s Centrem teologie a umění při KTF UK v létě 2023.

  (foto: Anežka Hrušková)

  • 8 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Rádio 7 CZ (TWR)
Český rozhlas
Rádio 7 CZ (TWR)
Akademická farnost Praha – Salvátor
Debra Fileta, M.A., LPC and Creator of TrueLoveDates.com
JCC Prague