98 episodes

Rozprávame sa o marketingu v praxi. Prinášame rôznych hostí, aj takých, ktorí nie sú v médiach až tak viditeľní, ale majú bohaté vedomosti a skúsenosti z marketingu i podnikania. Cieľom je zdieľať ich poznatky, skúsenosti, ale aj úspechy a neúspechy tak, aby vám pomohli. Vysvetlíme si, ako robiť marketing vedome a efektívne a rozoberieme veľa marketingových tém, s ktorými sa bežne nestretávate. Anna Sabolová a Naďa Kacera.

LEVOSPHERE - marketing v praxi Anna Sabolová, Naďa Kacera

  • Marketing
  • 4.5 • 2 Ratings

Rozprávame sa o marketingu v praxi. Prinášame rôznych hostí, aj takých, ktorí nie sú v médiach až tak viditeľní, ale majú bohaté vedomosti a skúsenosti z marketingu i podnikania. Cieľom je zdieľať ich poznatky, skúsenosti, ale aj úspechy a neúspechy tak, aby vám pomohli. Vysvetlíme si, ako robiť marketing vedome a efektívne a rozoberieme veľa marketingových tém, s ktorými sa bežne nestretávate. Anna Sabolová a Naďa Kacera.

  #94 Od talentu k očarujúcej značke Lucid Style

  #94 Od talentu k očarujúcej značke Lucid Style

  Lucia Sládečková je známou vizážistkou, ktorú na Slovensku poznáme pod prezývkou Lucid. V podcaste sa rozprávame o jej značke a osobnosti. Lucid robí vizáž, styling, ponúka kurzy, má vlastné produkty, ktoré predáva a popri tom je aj influencerka. Spomedzi všetkých úloh sa cíti byť najviac obchodníčkou, pretože predáva samú seba, svoje meno aj svoju značku.

  Vytiahli sme najdôležitejšie myšlienky, o ktoré sa s nami Lucid v podcaste podelila.


  Televízia je najsilnejšie médium, ktoré Lucid pomohlo dostať sa do povedomia. Nákupnými maniačkami sa jej veľa veci otvorilo. Hovorí však, že dostať sa niekam nie je ťažké, ale udržať sa je naozaj veľmi silné a nikto si možno neuvedomuje, čo všetko za tým je.
  Lucid hovorí, že je rozdiel medzi tým, kto je Lucka ako osoba a kto je Lucid ako značka. Akonáhle otvorí dvere, je to Lucid. Je profesionálkou, a preto vie, čo má ľuďom odovzdať, čo pre nich chce a čo chce, aby vnímali.
  Lucid sa počas 9 rokov existencie svojej značky toho naučila veľa. Určite by už nezopakovala to, že by chcela byť najlepšia pre každého, snažila by sa nerobiť chyby a nehovorila by na všetko a každému áno. Postupom času sa naučila bojovať za seba, aby sa cítila dobre v tom, čo miluje.
  Lucid neplánuje dlhodobo, pretože všetko sa aj tak zmení, a preto plánuje veci pocitovo.
  Jej krédom je to, aby ženy boli ženami, čo sa prenáša aj do sloganu jej značky „Buďte sama sebou, buďte jedinečná, buďte Lucid. Krása spočíva vo vyžarovaní.“

  Čo by Lucid odporučila poslucháčom?

  Každý nech si robí, čo chce a ako chce. Dôležité však je, aby si ľudia neubližovali, pretože zlo plodí zlo.

  • 39 min
  #93 KOTLER V PRAXI 11. diel - Proces vývoja nového produktu

  #93 KOTLER V PRAXI 11. diel - Proces vývoja nového produktu

  Čím všetkým si treba prejsť pri vývoji nového produktu a aké štádia by mal vývoj produktu, alebo služby obsahovať? Týmto a ďalším otázkam sa venujeme v podcaste, ktorého cieľom je vysvetliť, ako Kotler pomenoval vývoj nových výrobkov vo svojej teórii.


  Na vývoj nových výrobkov musí byť firma dobre pripravená. Je treba, aby dokázala správne odhadnúť a reagovať na všetky zmeny, ktoré sa týkajú spotrebiteľského záujmu, technológie a hlavne konkurencie.
  Firma nemôže zotrvať pri existujúcom výrobnom nastavení nadlho. Zákazníci si želajú zmenu. Špeciálne nám to potvrdzuje aj aktuálna doba covidová, kde sa väčšina podnikov musela svojou ponukou rýchlo prispôsobiť. Prakticky proces vývoja nových produktov/služieb je neustály a je treba si ho vo firemných procesoch strážiť, pretože je jedným zo základných pilierov udržateľnosti spoločnosti, či značky.
  Podľa teórie marketingu existujú 2 spôsoby, ktorými sa môžeme dostať k novým produktom, službám – akvizícia, alebo vývoj novej ponuky vlastným výskumom a vývojom.
  Väčšina nových produktov a služieb, ktoré prichádzajú každoročne na trh sa neudrží, alebo sa udrží len tri roky. Príčiny môžu byť rôzne – od presadenia svojho nápadu, ktorý trh neprijme, až po precenenie kapacity trhu.
  Proces vývoja nového produktu, alebo služby má 8 fáz – zrod nápadov, predvýber nápadov, koncepcia vývoja, marketingová stratégia, podnikateľská analýza, vývoj produktu, testovanie na trhu a samotná komercionalizácia. Jednotlivé fázy si detailne vysvetľujeme v podcaste.

  Pravdou však je, že v praxi sa proces vývoja nového produktu, alebo služby zvykne urýchľovať a niektoré časti sa vynechávajú. Častokrát sa to deje hlavne pri startupoch. Je však veľmi dôležité poznať tento postup, a tak dosiahnuť čo najväčšiu úspešnosť uvedenia nového produktu na trh.

  • 19 min
  #92 4ka - odlišnosť v positioningu v praxi

  #92 4ka - odlišnosť v positioningu v praxi

  Roland Kyška je riaditeľom pre marketing a komunikáciu v dvoch sesterských firmách SWAN a SWAN Mobile, pod ktorú patrí 4ka. S Rolandom sa v podcaste rozprávame práve o 4ke a o tom, ako vstúpila na trh a ako dokázala vytiahnuť maximum z toho, že je to 4-tý mobilný operátor na Slovensku.

  4ka vstúpila na trh v dobe, keď existovala na Slovensku konkurencia v mobilných službách, ale neviazané služby boli stále drahé a mobilných dát málo. V októbri 2015 predstavila originálny koncept Moja 4ka, postavený na jednoduchej službe s cenou 4 centy za minútu volania, 1 SMS a 1 MB dát. A tak sa začala doba dátová.

  Vybrali sme niekoľko zaujímavých myšlienok, o ktoré sa s nami Roland podelil.


  Hneď na začiatku vedeli, že chcú ísť na trh s jednoduchou propozíciou, preto hľadali aj jednoduchý názov, ktorý by zafungoval. Chceli slovenské slovo a niečo, čo si ľudia jednoducho zapamätajú. 4ka bol ideálny názov, v ktorom bol skrytý aj ich positioning.
  Na začiatku hľadali svoju pozíciu na trhu, čomu predbiehala analýza konkurencie. Pozreli sa na to kto, za aké ceny a aké produkty ponúka. Na druhej strane si potrebovali zanalyzovať nákladovú stránku a technické možnosti.
  4ka je expertom na veľké objemy dát. Ako však prišli na to, že to majú byť práve dáta? Všade okolo nás vo svete sa zvyšovali objemy dát, ceny za dáta išli dole, akurát Slovensko v tom bolo pozadu. Sledovali ľudí, ich správanie a ich hlad po väčších a rozumnejších dátach. Zároveň chceli umožniť ľuďom využívať dáta aj mimo domova a dosahu wifi.
  Je pekné prísť s niečím ako prvý a mať za to diplom, ocenenie. Dôležitejšie je však prísť s inováciou vtedy, keď je na to trh pripravený. Pekným príkladom je aktuálna inovácia 4ky – eSIM.
  4ka nemá kamenné prevádzky, ale spolupracuje s externými partnermi. Bolo to strategické rozhodnutie, vďaka ktorému nemusia investovať náklady do brandovaných pobočiek, a tak môžu ceny ich služieb držať na nižšej úrovni.

  Roland nám na záver odkazuje: Sledujme svet, lebo je veľmi rýchly. 

  Kľúčové je sledovať okolitý svet a vnímať, čo sa okolo nás deje. Svet sa dokáže zásadne zmeniť v priebehu krátkej doby. Ľudia menia svoj spôsob konzumácie médií, ale stále s nimi budeme potrebovať komunikovať a nájsť najvhodnejší media mix, ktorým sa k nim dostaneme.  Práve preto je kľúčové neuzatvoriť sa do bubliny, ale sledovať, čo sa deje, a to nie len v marketingu, ale aj v iných oblastiach.

  • 1 hr
  #91 Copywriting – zlomok sekundy rozhoduje

  #91 Copywriting – zlomok sekundy rozhoduje

  Zuzana Bodnárová je content špecialistka v digitálnej agentúre Basta Digital, v ktorej sa venuje tvorbe obsahu, copywritingu a idea makingu. V podcaste sa spolu rozprávame na tému copywriting, ktorá má v marketingu svoje čestné zastúpenie. V dnešnom svete, kedy na nás číhajú texty, headliny, slogany a motta z každej strany, je dôležité sa vedieť odlíšiť a zaujať. Texty majú silnú moc, no je potrebné s nimi správne pracovať.

  Pri copywritingu ide o tvorbu reklamných textov. Nezáleží na ich dĺžke, pretože tam spadá všetko od krátkych claimov, až po dlhšie vstupné stránky. Úlohou copywritingu je presvedčiť potenciálneho zákazníka, alebo klienta, aby spravil to, čo od neho chceme.

  Týchto top 5 myšlienok sa dozvedáme v podcaste:


  Obsahový marketing (content marketing) je dlhodobejšia stratégia tvorby hodnotného obsahu, pričom tu nie je cieľom priamo predávať, ale vytvárať si vzťah s ľuďmi, pomáhať im a budovať si ich dôveru. Cieľom je tvoriť si z dlhodobého hľadiska pôdu na to, aby sme ich neskôr prostredníctvom copywritingu presvedčili k niečomu, čo od nich chceme. Copywriting je teda súčasťou content marketingu.
  Copywriting značky by mal vychádzať z jej základov. V dokumente Style guide sú pre copywritera nastavené mantinely, aby vedel, akým spôsobom má značka komunikovať, aký imidž sa snaží vytvoriť, aké atribúty by mala mať a podobne.
  Treba tvoriť a písať taký obsah a texty, ktoré budú chcieť ľudia naozaj čítať, počuť, dozvedieť sa a zároveň ktoré budú reagovať na ich potreby a túžby. Čím je text jednoduchší, tým je pre ľudí lepšie stráviteľný.
  Tone of voice a Brand voice sú pojmy, ktoré sa často zamieňajú. Brand voice je tzv. hlas značky, ktorý je konzistentný naprieč celou komunikáciou a je spätý priamo s imidžom a osobnosťou značky. Tone of voice je jeho emočná nadstavba a prispôsobuje sa komunikovanému posolstvu. Úplným základom je preto Brand voice, z ktorého sa tvorí Tone of voice.
  Nad názvom článku sa treba rovnako dlho zamýšľať, ako nad tvorbou samotného článku. Veľmi dobre v ňom fungujú čísla a emócie, treba tam však odkomunikovať to, čo človek v texte naozaj nájde.

  Pri texte máme častokrát len zlomky sekúnd na to, aby sme ľudí zaujali. Preto je dobré začať hneď k veci a vyhýbať sa rozvláčeným frázam. Zabudnite však na frázy, v ktorých sa značka snaží pretlačiť to, že niečo je dokonalé, najlepšie, pokiaľ nevyhrala ocenenie. Ľudia sú voči takýmto reklamným textom imúnni a preskakujú ich. Ak značka využíva clickbaity, tzv. zavádzajúce nadpisy na vtiahnutie do textu, ľudia rýchlo odídu, pretože sa cítia byť oklamaní.  Značke sa potom len ťažko podarí obnoviť ich dôveru. Radšej ich treba presvedčiť prirodzeným spôsobom a viesť zmysluplnú komunikáciu.

  Zuzana nám na záver odkazuje, aby sme robili veci, ktoré sú užitočné pre ľudí a majú pridanú hodnotu. Treba sa zamýšľať nad tým, aký prínos to bude mať pre zákazníka. Netreba sa na marketing pozerať len z perspektívy svojej značky, ale z perspektívy človeka.

  • 51 min
  #90 Médiá – všetko, čo ste o nich chceli vedieť

  #90 Médiá – všetko, čo ste o nich chceli vedieť

  Lucia Hronská pôsobí v Unimedia ako media strategy manager. V podcaste sa spolu rozprávame o médiách. Médiá sú akýkoľvek komunikačný nástroj, ktorého cieľom je sprostredkovať informáciu. V prípade marketingovej komunikácie ide o televíziu, časopisy, rozhlas, billboardy, či internet. V dnešnej dobe sociálnych sietí sa však dá povedať, že médiom môže byť takpovediac každý, čiže nie sú to len influenceri, blogeri, ale môže to byť každý jeden človek, ktorý nejakým spôsobom odovzdáva informáciu o značke.

  Lucia nám v podcaste objasňuje teoretické pozadie médií, ktoré prepája s praktickými informáciami.


  Stále platí, že najsilnejším mediálnym kanálom je televízia, a to nie len z pohľadu zásahu, ale aj konzumácie. Druhým najsilnejším kanálom je internet, čiže digitálne médiá. Ich konzumácia neustále rastie a rastie po nich aj dopyt.
  Podľa toho, aké ciele si pre svoju kampaň zvolíte, je nutné prispôsobiť aj výber médií. Pri televízií máme schopnosť najrýchlejšie budovať znalosť značky. Rádio je call to action médium. Out of home je určený na budovanie značky. Printové médiá a online ponúkajú široké možnosti. Dôležité je však nezabúdať aj na cieľovú skupinu.
  Značka musí poznať svoje atribúty a ciele, čiže vedieť pre koho a kde sa chce profilovať. To sa pretaví do média plánu, ktorý je základom pri kampaniach. Po skončení kampane nasleduje post analýza, v ktorej sa vyhodnocujú jednotlivé KPI a ciele.
  Funkciou médií je verejnosť informovať, vzdelávať, ale aj zabaviť, aby ich odľahčili z bežného života. Je však potrebné značku odkomunikovať a odpromovať v rámci komunikácie tak, aby verejnosť mala z toho čo najpríjemnejší a najzmysluplnejší zážitok.
  Mediálna agentúra je pre klienta partnerom. Nejde teda len o nákup mediálneho priestoru, ale je aj konzultantom, ktorý pomáha klientovi v správnom nastavení marketingovej komunikácie so všetkým čo to obnáša. Pridanou hodnotou agentúry je jej komplexný pohľad, kde sa rieši aj výber médií, cieľovej skupiny, obsahu, ale aj načasovanie a následné vyhodnotenie.

  Lucia nám na záver odkazuje, že v samotnej komunikácií je dôležité popri obchodných cieľoch nezabúdať aj na budovanie značky a tvorbu vzťahu so zákazníkom. Vzťah nekončí len pri úspešnom predaji, ale v tomto bode práve začína. To, ako značka prenáša svoje atribúty do komunikácie, určuje následne vzťah a silu zapamätateľnosti značky u spotrebiteľov.

  V aktuálnej situácií je dôležité, aby spotrebiteľ u značky cítil atribúty spoľahlivosti, bezpečnosti a to, že je súčasťou komunity a pociťuje spoločenskú zodpovednosť. Spotrebiteľ si najviac zapamätá tie značky, ktoré prinášajú hodnotu a atribúty, a to najmä v dlhodobom horizonte.

  • 49 min
  #89 KOTLER V PRAXI 10. diel – Úvod do teórie produktu

  #89 KOTLER V PRAXI 10. diel – Úvod do teórie produktu

  Desiatou epizódou série podcastov Kotler v praxi otvárame tému marketingový mix, ktorý poznáme aj pod pojmom 4P. Patria tu produkt, cena, distribúcia a komunikácia.

  4P sú v marketingu absolútne kľúčové a umožňujú firme dobre fungovať a riadiť svoju činnosť. Je to ako pri stavbe domu. Najprv vykopete základy, potom ťaháte steny, následne nasadíte strechu a až potom riešte interiér, či exteriér. Tie základy sú vaša stratégia, konkurenčná výhoda, poslanie a vízia. Steny sú práve marketingové 4P, ktoré musia byť rovnako pevné, rovnako hrubé, vysoké, kvalitné, aby uniesli strechu, ktorou je značka. Samotná kreatívna myšlienka a rôzne nástroje na podporu komunikácie a predaja sú už ten interiér a exteriér, ktoré sa realizujú po zvládnutí hrubej stavby.
  V tomto podcaste začíname témou produkt. Vysvetľujeme si čo je to produkt, aký je rozdiel medzi produktom a značkou a ako sa dá produkt klasifikovať. V podcaste vám objasňujeme teóriu, ktorú ilustrujeme na praktických príkladoch, preto je dobré si vypočuť celý podcast. My sme pre vás vytiahli 3 najdôležitejšie myšlienky, ktoré by ste si mali určite zapamätať:


  Aký je rozdiel medzi produktom a značkou? Produkt je niečo, čo ponúkame trhu na získanie, používanie, alebo spotrebu a má to schopnosť uspokojiť želanie, alebo potrebu spotrebiteľa. Patria sem fyzické predmety, služby, osoby, miesta, organizácie, zážitky, eventy, informácie a myšlienky. Značka sú všetky asociácie, ktoré naskočia v našej mysli v súvislosti s daným produktom. Sú to všetky obrazce, emócie, skúsenosti, informácie, ktoré si ukladáme, ak daná značka s nami správne komunikuje.
  Pri vývoji produktu musíte najprv identifikovať jadro produktu - teda úžitok pre spotrebiteľa, ako produkt uspokojí spotrebiteľskú potrebu. Potom navrhnete samotný produkt a následne spôsoby jeho rozšírenia.
  Aby sme vedeli dobre navrhnúť marketingovú stratégiu pre jednotlivé výrobky, teda ako s produktami ďalej pracovať, potrebujeme si produkty klasifikovať. Prvý systém stojí na životnosti produktov, pod čím máme na mysli tovar krátkodobej, dlhodobej spotreby, alebo služby. Druhou možnosťou je klasifikácia spotrebného tovaru, teda tovar základného, alebo príležitostného dopytu. Treťou možnosťou klasifikácie produktov je tovar na spracovateľské účely, kde patria materiál a polotovary, statky investičného charakteru a pomocný materiál a služby.

  V ďalšej epizóde podcastu Kotler v praxi sa budeme venovať stratégií vývoja nového produktu, kde si rozoberieme samotný produkt a jeho charakteristické znaky, ktorých môže byť 5: kvalita, vyhotovenie, štýl, značka a obal.

  • 19 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Vendula Dolejšová ,

Nejlepší podcast o marketingu!

Tento podcast považuji za jeden z nejlepších na téma marketing. Opravdu velká spousta nových užitečných informací, které se daji využít v praxi. PS - dámy, nehledáte juniora? S vámi bych pracovala neskutečně ráda.

Top Podcasts In Marketing

Listeners Also Subscribed To