20 min

Mezisoudy #2: Nepřijatelnost tělesného trestání dětí stát musí výslovně zakotvit v zákon‪ě‬ Mezisoudy

    • Government

Česká republika stále porušuje Evropskou sociální chartu v oblasti tělesného trestání dětí. Co státu Evropský výbor pro sociální práva vytknul a jak se to daří napravit? O výkonu rozhodnutí ve věci Approach proti České republice hovoří Eva Petrová, seniorní právnička Kanceláře vládního zmocněnce a předsedkyně vládního Výboru pro práva dítěte.

V dílu se dozvíte, kolik procent rodičů tělesné trestání dětí stále schvaluje, nebo jak si stojíme v evropském srovnání. A taky, proč je důležité rozlišovat mezi nepřijatelností a zákazem tělesného trestání. Další materiály:


Anotace rozhodnutí Approach proti České republice 
Český překlad rozhodnutí Approach proti České republice
Usnesení Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny k tělesnému trestání dětí
Závěry expertní diskuze k tělesnému trestání dětí na Justiční akademii
Článek: Konec „výchovných“ trestů. Facku dítěti má brzy zakázat zákon
Novela zákona má tělesné tresty na dětech označit za nepřijatelné, říká zmocněnkyně pro lidská práva Laurenčíková
Podnět Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva k ochraně dětí před všemi formami násilí
Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children
Raise your hand against smacking - Council of Europe Campaign* Sledujte nás na Twitteru a Facebooku *Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP je součástí Ministerstva spravedlnosti.

Česká republika stále porušuje Evropskou sociální chartu v oblasti tělesného trestání dětí. Co státu Evropský výbor pro sociální práva vytknul a jak se to daří napravit? O výkonu rozhodnutí ve věci Approach proti České republice hovoří Eva Petrová, seniorní právnička Kanceláře vládního zmocněnce a předsedkyně vládního Výboru pro práva dítěte.

V dílu se dozvíte, kolik procent rodičů tělesné trestání dětí stále schvaluje, nebo jak si stojíme v evropském srovnání. A taky, proč je důležité rozlišovat mezi nepřijatelností a zákazem tělesného trestání. Další materiály:


Anotace rozhodnutí Approach proti České republice 
Český překlad rozhodnutí Approach proti České republice
Usnesení Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny k tělesnému trestání dětí
Závěry expertní diskuze k tělesnému trestání dětí na Justiční akademii
Článek: Konec „výchovných“ trestů. Facku dítěti má brzy zakázat zákon
Novela zákona má tělesné tresty na dětech označit za nepřijatelné, říká zmocněnkyně pro lidská práva Laurenčíková
Podnět Výboru pro práva dítěte Rady vlády pro lidská práva k ochraně dětí před všemi formami násilí
Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children
Raise your hand against smacking - Council of Europe Campaign* Sledujte nás na Twitteru a Facebooku *Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP je součástí Ministerstva spravedlnosti.

20 min

Top Podcasts In Government

Redneck
ŘSD ČR
Kancelář vládního zmocněnce
BBC World Service
Center for Strategic and International Studies
TRG Media