14 episodes

🎙️Podcast Kanceláře vládního zmocněnce o mezinárodní judikatuře lidských práv

Mezisoudy Kancelář vládního zmocněnce

  • Government
  • 5.0 • 6 Ratings

🎙️Podcast Kanceláře vládního zmocněnce o mezinárodní judikatuře lidských práv

  Mezisoudy #13: Segregace Romů ve vzdělávání přetrvává. Proč? Hodlá s tím stát konečně něco dělat? S Danielem Prokopem, Karinou Hoření a Janem Mušutou

  Mezisoudy #13: Segregace Romů ve vzdělávání přetrvává. Proč? Hodlá s tím stát konečně něco dělat? S Danielem Prokopem, Karinou Hoření a Janem Mušutou

  Již v roce 2007 Evropský soud pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní shledal, že Česká republika diskriminuje romské žáky v přístupu ke vzdělání. Ani po 15 letech ale na tom nejsou romští žáci o mnoho lépe. Nadále jsou nadměrně umísťováni do speciálních tříd a škol s diagnózou lehkého mentálního postižení. Situaci přitom zásadně nezměnila ani inkluzivní novela z roku 2016. Proč?

  Ke zjištění příčin pokračující segregace Romů mimo hlavní vzdělávací proud vyzval Českou republiku v roce 2019 Výbor ministrů Rady Evropy. Ministerstvo školství si proto nechalo ve spolupráci s kanceláří vládního zmocněnce vypracovat analýzu současné situace včetně doporučení k nápravě. Zpracovala ji společnost PAQ Research spolu s výzkumným ústavem STEM. Jaká jsou hlavní zjištění analýzy? A jaká opatření by měla být přijata, aby se situace zlepšila? A co na všechna tato zjištění říká ministerstvo školství? Na to se ptáme sociologa Daniela Prokopa z PAQ Research, Kariny Hoření z výzkumné společnosti STEM, kteří se na analýze přímo podíleli, a Jana Mušuty, ředitele odboru regionálního školství, který na ministerstvu školství vede pracovní skupinu k implementaci opatření k desegregaci.

  Moderuje Kateřina Radová, právnička kanceláře vládního zmocněnce, která koordinuje implementaci rozsudku D. H. a ostatní.

  Více o tématu:


  úplně znění Analýzy PAQ Research a STEM s celým názvem „Analýza příčin vyššího podílu romských žáků vzdělávajících se dle RVP ZV UV ve třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a návrhu souboru opatření pro oblast vzdělávání“
  stručná anotace a překlad celého rozsudku D. H. a ostatní proti České republice
  souhrnné informace o postupu ve výkonu rozsudku D. H. a ostatní proti České republice
  epizoda podcastu Mezisoudy #3: 15 let s neznámějším českým rozsudkem D. H. a ostatní
  stránka Desegregace.cz od společnosti PAQ Research se čtyřiceti ověřenými intervencemi k desegregaci


  Chcete se o práci Kanceláře vládního zmocněnce dozvědět víc? Navštivte náš web KVZ / ⁠justice.cz⁠

   

  * Sledujte nás na ⁠Twitteru⁠ a ⁠Facebooku⁠ *

   

  Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce je součástí Ministerstva spravedlnosti.

  • 1 hr 8 min
  Mezisoudy #12: Bydlení a vystěhovávání. Nový zákon pomůže nejzranitelnějším a sníží bytovou nouzi, říká Anna Hájková

  Mezisoudy #12: Bydlení a vystěhovávání. Nový zákon pomůže nejzranitelnějším a sníží bytovou nouzi, říká Anna Hájková

  V Česku žije nejméně 154 tisíc lidí v bytové nouzi. Třetina z toho jsou děti. Dalšího 1,3 milionu lidí je ohroženo ztrátou bydlení. Bytová nouze má přitom závažné dopady na fyzické i psychické zdraví, rodinný život nebo soukromí. Jak na situaci reaguje chystaný zákon o podpoře v bydlení? Na koho zákon primárně cílí a jak konkrétně pomůže těm nejzranitelnějším? V dalším dílu našeho podcastu odpovídá Anna Hájková z Oddělení koncepce dostupného bydlení Ministerstva pro místní rozvoj.

  A proč o dostupném bydlení a vystěhovávání v podcastu vůbec mluvíme? Tématem se zabýváme při výkonu rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci (European Roma and Travellers Forum) ERTF proti ČR, který už v roce 2016 shledal porušení práva rodiny na sociální ochranu. Romské rodiny totiž byly často nuceně vystěhovávány bez nezbytných odpovídajících záruk. Výbor porušení shledal i kvůli nedostupnému bydlení, územní segregaci a nevyhovujícím podmínkám k bydlení. Tedy i kvůli chybějící koncepci sociálního či dostupného bydlení v Česku.

  Více informací k ERTF proti ČR:


  stručná anotace rozhodnutí ERTF
  celé rozhodnutí v češtině a angličtině
  implementační zpráva z prosince 2021

  Zákon o podpoře v bydlení:


  zákon je v meziresortním připomínkovém řízení do 28. června 2023
  předpokládaná účinnost je od roku 2025
  představení zákona o podpoře v bydlení na webu MMR
  Zákon o podře v bydlení: stručný leták  Chcete se o práci Kanceláře vládního zmocněnce dozvědět víc? Navštivte náš web KVZ / ⁠justice.cz⁠

   

  * Sledujte nás na ⁠Twitteru⁠ a ⁠Facebooku⁠ *

   

  Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce je součástí Ministerstva spravedlnosti.

  • 28 min
  Mezisoudy #11: Proč bychom měli děti vychovávat bez tělesných trestů? Pomůže změna zákona? Vysvětluje Petra Wünschová

  Mezisoudy #11: Proč bychom měli děti vychovávat bez tělesných trestů? Pomůže změna zákona? Vysvětluje Petra Wünschová

  Tělesné tresty děti učí, že násilí je přijatelným způsobem řešení konfliktů nebo prostředkem k dosažení svých cílů a přání. Česká republika nadále zůstává jednou z posledních zemí EU bez jasného legislativního zakotvení nepřijatelnosti tělesného trestání dětí. Evropský výbor pro sociální práva přitom již v roce 2015 upozornil, že právní úprava, která považuje přiměřený tělesný trest za výchovný prostředek, není v souladu s mezinárodními závazky České republiky.  Co je cílem iniciativy Dětství bez násilí? Proč a jak vychovávat děti bez použití tělesných trestů? Jak zastavit mezigenerační přenos násilí v rodinách? Je potřeba změnit zákon? A co to přinese celé společnosti? Na otázky předsedkyně Výboru pro práva dítěte a naší kolegyně z KVZ Evy Petrové odpovídá Petra Wünschová, ředitelka a zakladatelka Centra LOCIKA a členka Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.  Více o tématu:


  Iniciativa Dětství bez násilí vyzývající k ochraně dětí před všemi formami násilí
  Tisková zpráva a prezentace účastníků tiskové konference Iniciativy Dětství bez násilí dne 1. června 2023
  Anotace a český překlad rozhodnutí EVSP ve věci Approach proti ČR
  Epizoda Mezisoudy #2: Nepřijatelnost tělesného trestání dětí stát musí výslovně zakotvit v zákoně
  Mýty a často kladené otázky o násilí na dětech
  Závěry 7. rodinněprávního sympozia Justiční akademie na téma Nepřijatelnost násilí na dětech
  Fyzické tresty dětem prokazatelně škodí. Jak moc je Češi používají? Výsledky výzkumu Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN
  Výzkum Ligy otevřených mužů o používání tělesných trestů v ČR (2018)
  Kolik facek dítěti je přiměřený trest? Zmocněnkyně pro lidská práva o násilí a novele zákona
  Není to normální u dospělých, není to normální ani u dětí. Poslankyně KDU-ČSL Marie Jílková o tělesném trestání dětí
  Dítě potřebuje hranice. Je ale chyba vynucovat je bitím, říká psychoterapeut  Podpora a programy pro rodiče, kteří chtějí děti vychovávat bez násilí:


  Kurz Ligy otevřených mužů Výchova bez násilí
  Program pozitivního rodičovství Triple P
  Videotrénink interakcí
  Poradenská linka Centra LOCIKA 601 500 196, poradna@centrumlocika.cz
  Rodičovská linka Linky bezpečí
  více zde

   

  Chcete se o práci Kanceláře vládního zmocněnce dozvědět víc? Navštivte náš web KVZ / justice.cz

   

  * Sledujte nás na Twitteru a Facebooku *

   

  Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce je součástí Ministerstva spravedlnosti.

  • 29 min
  Mezisoudy #10: Česko před štrasburským soudem v roce 2022

  Mezisoudy #10: Česko před štrasburským soudem v roce 2022

  Jaké nejvýznamnější případy loni rozhodoval štrasburský soud vůči České republice? A které nové stížnosti České republice komunikoval? Jaké důležité rozsudky můžeme očekávat v roce letošním? V tomto díle odpovídáme na vše, co jste chtěli vědět o naší práci před štrasburským soudem v loňském i letošním roce a nebáli jste se zeptat.

  Více informací a materiály:


  Zpráva KVZ do vlády o stavu stížností za rok 2022
  Česká republika v číslech za rok 2022: grafy
  výslech svědků: rozhodnutí ve věcech Barsegian, Lázók, Podlipní, Málek a Černín a Schäfer a Todorovič proti ČR
  Vyšetřování užití policejní síly ve věcech B. Ü. proti ČR a Sládková proti ČR
  Rozsudky velkého senátu o nepřijatelnosti ve věci Grosam proti ČR a také FU QUAN s.r.o. proti ČR
  čtvrtletník Zpravodaj KVZ s aktuálními rozsudky a rozhodnutími
  Disent ve věci Valverde Digon proti Španělsku  Chcete se o práci Kanceláře vládního zmocněnce dozvědět víc? Navštivte náš web KVZ / ⁠justice.cz⁠  * Sledujte nás na ⁠Twitteru⁠ a ⁠Facebooku⁠ *  Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce je součástí Ministerstva spravedlnosti.

  • 30 min
  Mezisoudy #9: Děti mají vyrůstat v rodinném prostředí. S Barborou Křižanovou o transformaci kojeneckých ústavů

  Mezisoudy #9: Děti mají vyrůstat v rodinném prostředí. S Barborou Křižanovou o transformaci kojeneckých ústavů

  Evropský výbor pro sociální práva v roce 2020 rozhodl, že ačkoli počet dětí v kojeneckých ústavech v Česku klesá, tento trend je pomalý. Podle občanského zákoníku přitom má být ústavní péče až posledním možným řešením. Česko podle EVSP nemá pro malé děti dostatek služeb v rodinném prostředí a komunitním prostředí rodinného typu. Jsme přitom jednou z posledních vyspělých zemí, která ty nejmenší děti stále umisťuje do ústavní péče a nechává je tam až do dospělosti.

  Proč (zejména malé) děti do ústavů nepatří? Máme dostatek alternativ k ústavní péči? Kolik dětí v kojeneckých ústavech vůbec je? Na jaké služby by se dětské domovy pro děti do tří let věku měly transformovat? A jak se stát postará o děti se zdravotním postižením nebo sourozenecké skupiny? Odpovídá Barbora Křižanová z Nadace J&T a iniciativy #8000důvodů. Moderuje Eva Petrová, zástupkyně vládního zmocněnce před ESLP.

  Zajímá Vás toto téma víc? Materiály:


  Anotace rozhodnutí EVSP ve věci European Roma Rights Centre (ERRC) a Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) proti České republice
  Český překlad rozhodnutí EVSP
  Zpráva o počtu dětí v dětských domovech pro děti do tří let věku (2023)
  Zpráva o stavu péče o ohrožené děti v ČR v roce 2023
  Iniciativa 8000důvodů - 8000 dětí v ústavní péči je 8 000 důvodů ke změně
  Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí, která přinesla mj. navýšení odměn přechodným pěstounům  Chcete se o práci Kanceláře vládního zmocněnce dozvědět víc? Navštivte náš web KVZ / justice.cz  * Sledujte nás na Twitteru a Facebooku *  Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce je součástí Ministerstva spravedlnosti.

  • 23 min
  Mezisoudy #8 bonus: s Martinem Kopou o pohledu vnitrostátního soudce k mezinárodním závazkům lidských práv

  Mezisoudy #8 bonus: s Martinem Kopou o pohledu vnitrostátního soudce k mezinárodním závazkům lidských práv

  Jak s mezinárodními závazky v oblasti lidských práv pracují vnitrostátní soudci v České republice? Proč je do výkonu odsuzujících rozsudků mezinárodních soudů zapojovat? A jak lze pracovat s judikaturou štrasburského soudu v každodenní soudní praxi? Tipy, triky a celé téma přiblíží soudce Krajského soudu v Brně a lidskoprávní geek Martin Kopa. 

  Další informace a materiály:


  v podcastu zazní zmínka o "neziskovce" soudce R. Katzmanna. Přesněji se jedná fellowship program Immigrant Justice Corps
  v podcastu zmiňovaný Katzmannův článek/přednáška
  web k výkonu rozsudků ESLP 
  česká databáze rozsudků ESLP 
  více k práci Kanceláře vládního zmocněnce (KVZ)   * Sledujte nás na Twitteru a Facebooku *  Tento podcast je finančně podpořen z Norských fondů v rámci projektu "Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv". Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP je součástí Ministerstva spravedlnosti.

  • 1 hr 11 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Top Podcasts In Government

Redneck
BBC World Service
Europol
BBC World Service
Marco Damilano – Chora
Město Slaný

You Might Also Like

Právo21
Český rozhlas
Seznam Zprávy
Deník N