19 episodes

Vítáme vás u podcastu O Třech ve třech. Budeme zde hovořit s bratry dominikány o víře a životě z ní. Ptají se Anička, Klára, Honza a Matouš, odpovídají bratři Hyacint a Filip. Vychází každý čtvrtek ve tři odpoledne.

O Třech ve třech O Třech ve třech

  • Religion & Spirituality

Vítáme vás u podcastu O Třech ve třech. Budeme zde hovořit s bratry dominikány o víře a životě z ní. Ptají se Anička, Klára, Honza a Matouš, odpovídají bratři Hyacint a Filip. Vychází každý čtvrtek ve tři odpoledne.

  Slovo se stalo tělem

  Slovo se stalo tělem

  Vtělení
  Co znamená ta formule „Slovo se stalo tělem“? Může nám být Ježíš vzorem a příkladem, když to měl všechno tak lehké, protože byl Bohem všemocným a vševědoucím a ještě k tomu bez hříchu? Vtěluje se Ježíš pořád nebo to je dokončený proces?
  Táže se Klárka a Matouš, odpovídá bratr Filip

  • 21 min
  Ježíši Kriste!

  Ježíši Kriste!

  Kristova jména
  Jaké je opravdové Kristovo jméno? Co znamená, že Ježíš je Pán? Co skutečně znamená brát jméno Boží nadarmo?
  Táže se Anička a Matouš, odpovídá bratr Hyacint

  • 25 min
  V tomto slzavém údolí

  V tomto slzavém údolí

  Následky dědičného hříchu
  Jaký je rozdíl mezi dědičným a prvotním hříchem? Kdyby Adam s Evou nezhřešili, mohl bych teď hřešit já? Co je svoboda? Máme svobodu ke hříchu, nebo je to složitější?
  Táže se Anička a Honza, odpovídá bratr Filip

  • 20 min
  Budete jako Bůh

  Budete jako Bůh

  Pád
  Je každé zlo hřích? Proč Bůh zlo nezničí, když je mocnější? V Písmu stojí „Kde se rozmohl hřích, tam se v míře ještě daleko štědřejší ukázala milost“ – můžeme tedy říkat: Bohu díky za hřích?
  Táže se Klárka a Honza, odpovídá bratr Hyacint

  • 26 min
  Hlas Páně tříští cedry

  Hlas Páně tříští cedry

  Boží všemohoucnost
  Jaký je rozdíl mezi všemohoucností a svévolí? Proč se Bůh činí zranitelným, když je všemocný? Je větší oslava Boha dělat to, co mi jde nebo to, co mi nejde?
  Táže se Klárka a Honza, odpovídá bratr Filip

  • 21 min
  Učiňme člověka

  Učiňme člověka

  Stvoření člověka
  Co znamená, že je člověk stvořen k Božímu obrazu a je důležité, že byla žena stvořena až jako poslední? Proč byla Eva stvořena zrovna z žebra a ne třeba z mozku nebo paže? Jak si představit duši člověka a je důležitější duše nebo tělo, kdo člověka ovládá?
  Táže se Klárka a Honza, odpovídá bratr Hyacint

  • 22 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

OHANA
Akademická farnost Praha – Salvátor
laskaajinesrandy
Dominikánská 8
KOSTEL Jinak
David Novák