24 min

OK BREAK #2 Sebeorganizace OK BREAK

    • Careers

Sebedisciplína a sebeorganizace - dvě složky seberozvoje, o kterých by se dalo namluvit hodiny.
Jak moc jsme k sobě při sebeorganizaci upřímní, kolik toho můžeme v průběhu týdne zvládnout a jak správně hospodařit s časem, jak moc je důležitý odpočinek...

Sebedisciplína a sebeorganizace - dvě složky seberozvoje, o kterých by se dalo namluvit hodiny.
Jak moc jsme k sobě při sebeorganizaci upřímní, kolik toho můžeme v průběhu týdne zvládnout a jak správně hospodařit s časem, jak moc je důležitý odpočinek...

24 min