9 episodes

Podcast litoměřických křesťanů Členové CASD

  • Christianity
  • 5.0 • 2 Ratings

  #6 Smrt se týká každého z nás

  #6 Smrt se týká každého z nás

  Vašek Čistý se zamýšlí nad tématem smrti

  • 23 min
  #5 Jak působí nebesa na naši tvář

  #5 Jak působí nebesa na naši tvář

  Jaroslav Maťák hovoří o svatoti

  • 32 min
  #4 Příběhy třech velikánů

  #4 Příběhy třech velikánů

  Starší sboru Jan Moravec - Gn 26

  • 38 min
  #3 Výklad SZ textu

  #3 Výklad SZ textu

  Jaroslav Maťák hovoří o proroctvích Starého zákona

  • 27 min
  #2 Jak jít vstříc dobrému životu

  #2 Jak jít vstříc dobrému životu

  Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

  • 33 min
  #1 Kdo je křesťan?

  #1 Kdo je křesťan?

  Křesťanství prochází různými podobami. Jednou z nich je uvažování nad tím, co znamená být dokonalým, dobrým křesťanem. Jeden z pohledů přináší Václav Čistý, člen sboru CASD v Litoměřicích...

  • 29 min

Customer Reviews

5.0 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Matoušek Jan ,

Rozmanitost

Líbí se mi, že zde nehovoří jen jeden člověk, ale jsou tu i tzv. "laičtí kazatelé" - členové sboru, kterým je umožněno, aby hovořili o tématech, které k nim promlouvají. Ne každá promluva mi mluví přímo ze srdce, ale o to jsou některé úvahy cennější :)

Top Podcasts In Christianity