Epizody: 6

Cílem celého podcastu je zpřehlednění problematiky prevence kriminality, závislostí a rizikového chování, zlepšení orientace v odborných termínech, rozpouštění mýtů o prevenci rizikových jevů, přiblížení jednotlivých institucí, které se obecně prevencí a bezpečností zabývají, to vše široké laické veřejnosti. Obsahem podcastů jsou a budou neformální rozhovory s odborníky z oblasti prevence kriminality, závislostního a rizikového chování, či osobami se zajímavými životními příběhy z těchto oblastí. Moderátorkou podcastu je Tereza Pásková, manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje.

Promluvme si preventivn‪ě‬ Karlovarský kraj

  • Zdraví a fitness
  • 5,0 • Hodnocení: 1

Cílem celého podcastu je zpřehlednění problematiky prevence kriminality, závislostí a rizikového chování, zlepšení orientace v odborných termínech, rozpouštění mýtů o prevenci rizikových jevů, přiblížení jednotlivých institucí, které se obecně prevencí a bezpečností zabývají, to vše široké laické veřejnosti. Obsahem podcastů jsou a budou neformální rozhovory s odborníky z oblasti prevence kriminality, závislostního a rizikového chování, či osobami se zajímavými životními příběhy z těchto oblastí. Moderátorkou podcastu je Tereza Pásková, manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje.

  Ozbrojený útočník a bezpečnost ve školách

  Ozbrojený útočník a bezpečnost ve školách

  Vzhledem k prosincovým událostem střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je nejen ze strany škol, ale i široké veřejnosti zaznamenán velký zájem o téma předcházení obdobným útokům.

  Jaké projekty realizuje Karlovarský kraj v oblasti zajištění bezpečnosti ve školách? Jaký je stav v jiných krajích?

  Budou se vzhledem k aktuálnosti dosavadní aktivity v kraji rozšiřovat?

  Možnosti ředitele školy v rámci aplikace bezpečnostních opatření ve vztahu k ozbrojeným útokům. Kde najít podporu a pomoc? Jaký je rozdíl v možnostech základní a
  střední školy? Jaká opatření jsou efektivní?

  Kdo odpovídá za bezpečnost ve školách?

  Jak rozpoznat neodborné služby nabízející různé preventivní nácviky pro případ výskytu ozbrojeného útočníka?

  Proč nastává zájem o preventivní aktivity a opatření až ve chvíli, kdy se něco stane?

  Jaké aktivity jsou vhodné pro děti a jaké pouze pro dospělé a proč?

  Co se skrývá pod pojmem varovné signály?

  Je vhodné pracovat s myšlenkou, že útoku ozbrojené osoby nikdy nelze zcela zabránit?

  • 52 min
  Doba on-lineová

  Doba on-lineová

  Na dnešní den připadá Den bezpečného internetu, který se slaví ve více než 180 zemích po celém světě každý rok vždy druhé únorové úterý. U této příležitosti vychází nový díl podcastu Promluvme si preventivně s názvem „Doba on-lineová“. O tom, jak se bezpečně pohybovat v internetovém prostředí, si povídají manažerka prevence kriminality Karlovarského kraje Tereza Pásková s Romanem Kohoutem ze spolku you connected.

  Žijeme v on-line době, kde je internet běžnou součástí každodenního života. Počítače, notebooky, tablety a mobilní telefony jsou základním vybavením většiny domácností. Patří zabezpečení těchto technologií a nastavení bezpečných hesel mezi hlavní bezpečnostní rizika v internetovém prostředí? Od kdy je vhodné děti pouštět na internet a v jakém věku se doporučuje koupě prvního mobilu? Jsou systémy rodičovské kontroly efektivní? Je možné považovat počítačové hry za jednu z forem učení? Na tyto a mnohé další otázky se pokusí odpovědět odborník na slovo vzatý - Roman Kohout, který je specialistou na kybernetickou trestnou činnost a bezpečné chování v oblasti internetu.

  Podcast Promluvme si preventivně vychází každé čtvrtletí. Obsahem jednotlivých dílů jsou neformální rozhovory s odborníky či osobami se zajímavými životními příběhy pohybujícími se v oblasti prevence kriminality, protidrogové prevence a oblasti závislostního chování. Podcast najdou zájemci v aplikaci Spotify a v Apple Podcast. Poslechnout si jej můžete také na krajském kanálu YouTube.

  • 43 min
  Kratom, HHC, nikotinové sáčky a jednorázové elektronické cigarety jako nové populární návykové látky?

  Kratom, HHC, nikotinové sáčky a jednorázové elektronické cigarety jako nové populární návykové látky?

  Alkohol, cigarety, či marihuana dnes nepatří ke kompletnímu výčtu návykových látek, se kterými se děti školou povinné mohou nejčastěji setkat.

  Výskyt nikotinových sáčků a takzvaných vapek ve školách potrápily nejedno vedení školy.

  Jaké návykové látky jsou nové a proč jsou populární? V čem konkrétně tkví jejich škodlivost?

  Z jakého důvodu vzrůstá obliba a užívání energetických nápojů dětmi?

  Jsou rodiče a pedagogové obeznámeni s podobou aktuálních drog za účelem rozpoznání případného užívání dětmi?

  Jak stát přistupuje k regulaci nových psychomodulačních látek?

  Co z hlediska užívání dnes dominuje v dospělé populaci?

  Jaká je prevence?

  Mohou být beznikotinové verze účinnou prevencí?

  • 49 min
  Někdo mi dal něco do pití

  Někdo mi dal něco do pití

  Případy přidání drog do nápojů bez vědomí obětí v klubech a diskotékách nejsou mýtem provázející filmy z 80. a 90. let, ale i dnes se jedná o aktuální téma.

  I přes to, že kriminalistické statistiky nevykazují příliš hlášených případů, ukazuje se, že oběti často následně své negativní zážitky dále neřeší právě z důvodu, že netuší, jak postupovat.

  Co dělat a jak se zachovat v případě podezření z nedobrovolného požití drogy v nápoji?

  Jak v těchto případech postupuje Policie České republiky? V čem pomohou poradny?

  Obětí se mohou stát nejen ženy, ale i muži. Bývají oběti vytipované nebo spíše náhodné?

  Co je nejčastějším cílem pachatelů a jste v bezpečí, pokud pijete nealko drinky?

  Jaké látky jsou nejčastěji přimíchávány do nápojů? Jedná se pouze o drogy jako takové?

  Jaká je prevence?

  Osobní zpověď dvou hostů.


  hosté: Ivana, Tereza – osobní zpověď v oblasti přidání drog do nápoje bez vědomí oběti (anonymní hosté), plk. Mgr. Rudolf Flaška - vedoucí odboru obecné kriminality - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje (kriminalista s mnohaletou praxí; vede odbor, který se zabývá nejzávažnějšími trestnými činy)

  • 30 min
  Když se řekne prevence kriminality

  Když se řekne prevence kriminality

  Prevence kriminality a rizikového chování je v poslední době často skloňovaným tématem. Nejvíce asi v souvislosti s dětmi a školním prostředím, kde se projevuje nejširší spektrum nežádoucího chování, anebo naopak s těmi nejstaršími z nás.
  Co všechno se ale vlastně pod slovem prevence ukrývá? Má přínos a využití i pro běžného občana v každém věku?

  Jakou pomoc a aktivity nabízí svým občanům kraje a obce?

  Jaké jsou aktuální trendy v oblasti řešených témat?

  Může být prevence kriminality a rizikového chování vnímána i jako dodržování společenských norem, zásad slušného chování a zdravého životního stylu?

  Proč rodiče nenavštěvují veřejné preventivní akce? Jak to lze změnit?

  Z jakého důvodu veřejnost vnímá některé preventivní projekty kontroverzně?  Na všechny tyto otázky budou odpovídat Ing. Bc. Šárka Benešová – vedoucí oddělení bezpečnosti a prevence, odbor bezpečnosti a krizového řízení, Krajský úřad Karlovarského kraje a Mgr. Kamila Hofmanová – manažerka prevence kriminality města Karlovy Vary; vedoucí oddělení prevence a dohledu Městské policie Karlovy Vary.

  • 53 min
  Rozbité rodiny - rozbité děti

  Rozbité rodiny - rozbité děti

  Hosty první epizody Promluvme si preventivně s názvem Rozbité rodiny - rozbité děti jsou metodičky prevence z Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary Mgr. Martina Fialová a Mgr. Tereza Lukáčová (Šulová).

  Tématem prvního dílu je vliv rodinného prostředí na děti, proč děti zlobí a jak třídní kolektiv může ovlivnit chování jednotlivce.

  • 38 min

Zákaznické recenze

5,0 z 5
Hodnocení: 1

Hodnocení: 1

Nejlepší podcasty v žánru Zdraví a fitness

Urgent
Český rozhlas
Hedepy Talks
Hedepy Talks
MÁŠ NA MÍŇ
MÁŠ NA MÍŇ
Fitness007
Fitness007
Psychobitches
Psychobitches Podcast
MUDr.ování
ProŽeny.cz